رئیس دانشکده مهندسی برق،عضو شورای راهبری پردیس پژوهش و فناوری دانشگاه
صادقی محمد‌تقی
محمد‌تقی صادقی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
m.sadeghi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/sadeghi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۴ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق،عضو شورای آموزشی دانشگاه،عضو شورای آموزشی دانشگاه
ابوطالبی وحید
وحید ابوطالبی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
abootalebi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/abootalebi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۹ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق،سرپرست پژوهشکده سامانه‌های هوشمند،عضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
موحدی مسعود
مسعود موحدی دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
movahhedi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/movahhedi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۰۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
رئیس بخش برق مخابرات،عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اعضای هیئت علمی پردیس فنی و مهندسی
حیدری عباسعلی
عباسعلی حیدری دانشیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
aheidari [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/heidari
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۰ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق مخابرات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
رییس بخش برق قدرت
ابوترابی زارچی داود
داود ابوترابی زارچی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
d.abootorabi [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/d.abootorabi
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت و الکترونیک
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۵۴
-
رییس بخش برق الکترونیک و کنترل
صفدرخانی هادی
هادی صفدرخانی استادیار [ عضو هیئت علمی فعال ]
safdarkhani [at] yazd.ac.ir yazd.ac.ir/safdarkhani
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱ دانشکده مهندسی برق ، بخش برق قدرت و الکترونیک
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۵۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}