افروزه افروز
افروز افروزه مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق
afroozafroozeh [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲ -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۷۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
کامیلا حشمتی کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی، کارشناس آزمایشگاه
k.heshmati [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۳ -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
شفیعی احمد
احمد شفیعی کارشناس آزمایشگاه
shafee [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۹۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
الهام صفوی‌زاده کارشناس آزمایشگاه
e.safavizadeh [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱ -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۱
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
محمدرضا موسم متصدي خدمات عمومي
m.mosem [at] staff.yazd.ac.ir -
- -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۱۷
-

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}