زارعین محمد‌علی
محمد‌علی زارعین کارشناس آزمایشگاه
ma_zarein [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، آزمایشگاه کامپیوتر -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۴۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴
اختر‌السادات هوشمند مسئول دفتر گروه مهندسی کامپیوتر
a.houshmand [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۹ -
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۵۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}