اخبار پردیس[ بایگانی ]

رییس پردیس

دهقان علی‌اکبر

علی‌اکبر دهقان

دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۹۳
adehghan [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • مهندسی برق
 • مهندسی برق الکترونیک
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق مخابرات
 • سازه
 • راه و ترابری
 • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • ژئوتکنیک
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی معدن
 • اکتشاف معدن
 • استخراج معدن
 • فرآوری مواد معدنی
 • مکانیک سنگ
 • متالورژی صنعتی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات
 • مهندسی نساجی (پوشاک)
 • مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
 • مهندسی نساجی- مهندسی الیاف
 • مهندسی نساجی- مهندسی فناوری نساجی
 • مهندسی نساجی- مهندسی منسوجات صنعتی
 • مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
 • مهندسی شیمی

کارشناسی ارشد

 • مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی
 • مهندسی برق سیستم‌های قدرت
 • مهندسی برق مخابرات (سیستم)
 • مهندسی برق مخابرات (میدان)
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق کنترل
 • سازه
 • راه و ترابری
 • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • ژئوتکنیک
 • مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
 • مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر
 • مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
 • اکتشاف نفت
 • اکتشاف معدن
 • استخراج معدن
 • فرآوری مواد معدنی
 • مکانیک سنگ
 • شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 • مهندسی صنایع- صنایع
 • مهندسی صنایع- بهینه‌سازی سیستم‌ها
 • مهندسی صنایع- مدل‌سازی سیستم‌های کلان
 • مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری
 • مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه‌های کامپیوتری
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی (رباتیک)
 • مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار
 • مهندسی ساختارهای نانولیفی
 • مهندسی نساجی- نانو بیو منسوجات
 • مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
 • مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
 • مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر

دکترا

 • مهندسی برق مخابرات (سیستم)
 • مهندسی برق مخابرات (میدان)
 • مهندسی برق قدرت
 • مهندسی برق مخابرات
 • سازه
 • راه و ترابری
 • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • ژئوتکنیک
 • مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (مکانیک جامدات)
 • مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک-کنترل و ارتعاشات)
 • اکتشاف معدن
 • استخراج معدن
 • فرآوری مواد معدنی
 • مکانیک سنگ
 • مهندسی مواد و متالورژی
 • مهندسی صنایع
 • مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری
 • مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار
 • مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی (رباتیک)
 • مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار (پژوهش محور)
 • مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی

دانشکده‌ها و گروه‌ها

دانشکده مهندسی برق

رییس دانشکده
دانشکده مهندسی برق

محمد‌تقی صادقی

استادیار دانشکده مهندسی برق
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۵
m.sadeghi [at] yazd.ac.ir

دانشکده مهندسی عمران

رییس دانشکده
دانشکده مهندسی عمران

رضا پورحسینی

استادیار دانشکده مهندسی عمران
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۷۸
morshed [at] yazd.ac.ir

دانشکده مهندسی مکانیک

رییس دانشکده
دانشکده مهندسی مکانیک

قاسم امیریان

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۸۷
gamirian [at] yazd.ac.ir

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

رییس دانشکده
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

صادق قاسمی بنادکوکی

دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۰۰
sghasemi [at] yazd.ac.ir

گروه مهندسی صنایع

رییس دانشکده
گروه مهندسی صنایع

احمد صادقیه

استاد گروه مهندسی صنایع
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۰۴
sadegheih [at] yazd.ac.ir

گروه مهندسی کامپیوتر

رییس دانشکده
گروه مهندسی کامپیوتر

ولی درهمی

دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۶۵
vderhami [at] yazd.ac.ir

گروه مهندسی نساجی

رییس دانشکده
گروه مهندسی نساجی

محسن هادی‌زاده

استادیار گروه مهندسی نساجی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۶۳
hadizadeh [at] yazd.ac.ir

گروه مهندسی شیمی و پلیمر

رییس دانشکده
گروه مهندسی شیمی و پلیمر

محمد‌جواد صراف شیرازی

استادیار گروه مهندسی شیمی و پلیمر
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۳۲
jsarraf [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • ابوطالبی حمیدرضا

  حمیدرضا ابوطالبی

  استاد
  دانشکده مهندسی برق
  habutalebi [at] yazd.ac.ir
 • اولیا محمد‌صالح

  محمد‌صالح اولیا

  استاد
  گروه مهندسی صنایع
  owliams [at] yazd.ac.ir
 • خادمی زارع حسن

  حسن خادمی زارع

  استاد
  گروه مهندسی صنایع
  hkhademiz [at] yazd.ac.ir
 • زارع مهرجردی یحیی

  یحیی زارع مهرجردی

  استاد
  گروه مهندسی صنایع
  yzare [at] yazd.ac.ir
 • صادقیه احمد

  احمد صادقیه

  استاد
  گروه مهندسی صنایع
  sadegheih [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی قاسم

  قاسم میرجلیلی

  استاد
  دانشکده مهندسی برق
  mirjalily [at] yazd.ac.ir
 • آقابزرگی مسعودرضا

  مسعودرضا آقابزرگی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  aghabozorgi [at] yazd.ac.ir
 • ابراهیمی سعید

  سعید ابراهیمی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  ebrahimi [at] yazd.ac.ir
 • ابوطالبی وحید

  وحید ابوطالبی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  abootalebi [at] yazd.ac.ir
 • ابویی جمشید

  جمشید ابویی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  abouei [at] yazd.ac.ir
 • احمدی ندوشن بهروز

  بهروز احمدی ندوشن

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir
 • المدرسی سید محمدتقی

  سید محمدتقی المدرسی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  smta [at] yazd.ac.ir
 • انصاری عبدالحمید

  عبدالحمید انصاری

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  h.ansari [at] yazd.ac.ir
 • برخورداری بافقی کاظم

  کاظم برخورداری بافقی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  kbarkhordari [at] yazd.ac.ir
 • بزرگ سید محمد

  سید محمد بزرگ

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  bozorg [at] yazd.ac.ir
 • پورحسینی رضا

  رضا پورحسینی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  r_porhoseini [at] yazd.ac.ir
 • پیوندی پدرام

  پدرام پیوندی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  peivandi [at] yazd.ac.ir
 • تدین تفت علی‌اکبر

  علی‌اکبر تدین تفت

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  tadaion [at] yazd.ac.ir
 • توانایی محمد‌علی

  محمد‌علی توانایی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  ma.tavanaie [at] yazd.ac.ir
 • جلیلی بهابادی محمد‌مهدی

  محمد‌مهدی جلیلی بهابادی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  jalili [at] yazd.ac.ir
 • حیدری عباسعلی

  عباسعلی حیدری

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  aheidari [at] yazd.ac.ir
 • خبیری محمدمهدی

  محمدمهدی خبیری

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  mkhabiri [at] yazd.ac.ir
 • درهمی ولی

  ولی درهمی

  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  vderhami [at] yazd.ac.ir
 • رویا دستجردی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir
 • دشتی رحمت‌آبادی اصغر

  اصغر دشتی رحمت‌آبادی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  dashti [at] yazd.ac.ir
 • دهقان علی‌اکبر

  علی‌اکبر دهقان

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  adehghan [at] yazd.ac.ir
 • رفیعیان منصور

  منصور رفیعیان

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  rafeeyan [at] yazd.ac.ir
 • زارع بیدکی علیمحمد

  علیمحمد زارع بیدکی

  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  alizareh [at] yazd.ac.ir
 • سعادت رضا

  رضا سعادت

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  rsaadat [at] yazd.ac.ir
 • سفید محمد

  محمد سفید

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  mhsefid [at] yazd.ac.ir
 • شفیعی علیرضا

  علیرضا شفیعی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  arshafiei [at] yazd.ac.ir
 • صادقی محمد‌تقی

  محمد‌تقی صادقی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  m.sadeghi [at] yazd.ac.ir
 • قاسمی بنادکوکی صادق

  صادق قاسمی بنادکوکی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  sghasemi [at] yazd.ac.ir
 • صرام مهدی‌آقا

  مهدی‌آقا صرام

  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir
 • طالبی شهرام

  شهرام طالبی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  talebi_s [at] yazd.ac.ir
 • علمدار یزدی علی‌اصغر

  علی‌اصغر علمدار یزدی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  aalamdar [at] yazd.ac.ir
 • غلام‌نژاد جواد

  جواد غلام‌نژاد

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir
 • فاتحی مرجی محمد

  محمد فاتحی مرجی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  mfatehi [at] yazd.ac.ir
 • فتوحی فیروز‌آبادی علیرضا

  علیرضا فتوحی فیروز‌آبادی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  afotuhi [at] yazd.ac.ir
 • فخر‌زاد محمدباقر

  محمدباقر فخر‌زاد

  دانشیار
  گروه مهندسی صنایع
  mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
 • فلاح‌نژاد محمد‌صابر

  محمد‌صابر فلاح‌نژاد

  دانشیار
  گروه مهندسی صنایع
  fallahnezhad [at] yazd.ac.ir
 • قاسم‌زاده محمد

  محمد قاسم‌زاده

  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  m.ghasemzadeh [at] yazd.ac.ir
 • قربانی احمد

  احمد قربانی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  aghorbani [at] yazd.ac.ir
 • کلانتر مهدی

  مهدی کلانتر

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  mkalantar [at] yazd.ac.ir
 • کلانتر ولی

  ولی کلانتر

  دانشیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  vkalantar [at] yazd.ac.ir
 • کوهساری امیرحسین

  امیرحسین کوهساری

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  kohsary [at] yazd.ac.ir
 • لطفی محمد‌مهدی

  محمد‌مهدی لطفی

  دانشیار
  گروه مهندسی صنایع
  lotfi [at] yazd.ac.ir
 • لطیف علیمحمد

  علیمحمد لطیف

  دانشیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  alatif [at] yazd.ac.ir
 • محمد‌تراب فرهاد

  فرهاد محمد‌تراب

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  fmtorab [at] yazd.ac.ir
 • مشرقی علیرضا

  علیرضا مشرقی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  amashreghi [at] yazd.ac.ir
 • مصلایی‌پور یزدی مسعود

  مسعود مصلایی‌پور یزدی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  mosal [at] yazd.ac.ir
 • موحدی مسعود

  مسعود موحدی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  movahhedi [at] yazd.ac.ir
 • مهرنهاد حمید

  حمید مهرنهاد

  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران
  hmehrnahad [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی سید عباس

  سید عباس میرجلیلی

  دانشیار
  گروه مهندسی نساجی
  amirjalili [at] yazd.ac.ir
 • نخکش منصور

  منصور نخکش

  دانشیار
  دانشکده مهندسی برق
  nakhkash [at] yazd.ac.ir
 • یاراحمدی بافقی علیرضا

  علیرضا یاراحمدی بافقی

  دانشیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  ayarahmadi [at] yazd.ac.ir
 • آقایی شهرام

  شهرام آقایی

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  aghaei [at] yazd.ac.ir
 • ابوترابی زارچی داود

  داود ابوترابی زارچی

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  d.abootorabi [at] yazd.ac.ir
 • ابوترابی زارچی محمدمهدی

  محمدمهدی ابوترابی زارچی

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  abootorabi [at] yazd.ac.ir
 • ابوئی علی

  علی ابوئی

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  aliabooee [at] yazd.ac.ir
 • ابویی محمد‌حسین

  محمد‌حسین ابویی

  استادیار
  گروه مهندسی صنایع
  mhabooie [at] yazd.ac.ir
 • احمدی محمد‌صالح

  محمد‌صالح احمدی

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
 • اختیاری اسفندیار

  اسفندیار اختیاری

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  eekhtiyari [at] yazd.ac.ir
 • اخوان سیگاری یزد محمدحسین

  محمدحسین اخوان سیگاری یزد

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  m.akhavan [at] yazd.ac.ir
 • ادیب‌نیا فضل‌الله

  فضل‌الله ادیب‌نیا

  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  fadib [at] yazd.ac.ir
 • ارجمندی حمیدرضا

  حمیدرضا ارجمندی

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  arjmandi [at] yazd.ac.ir
 • اسعدی آزیتا

  آزیتا اسعدی

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  aasadi [at] yazd.ac.ir
 • اسلامی حسن‌آبادی ابوالفضل

  ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  a.eslami [at] yazd.ac.ir
 • اعظمی‌راد قاسم

  قاسم اعظمی‌راد

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  azamirad [at] yazd.ac.ir
 • امانیان نصرت‌الله

  نصرت‌الله امانیان

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  namanian [at] yazd.ac.ir
 • امیریان قاسم

  قاسم امیریان

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  gamirian [at] yazd.ac.ir
 • انتظام مهدی

  مهدی انتظام

  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  m.entezam [at] yazd.ac.ir
 • پژوهان محمد‌رضا

  محمد‌رضا پژوهان

  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  pajoohan [at] yazd.ac.ir
 • پوردارا هادی

  هادی پوردارا

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  h_pourdara [at] yazd.ac.ir
 • تجملیان حامد

  حامد تجملیان

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  h.tajammolian [at] yazd.ac.ir
 • تودجی حمیدرضا

  حمید‌رضا تودجی

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  toodeji [at] yazd.ac.ir
 • توکلی اردکانی میترا

  میترا توکلی اردکانی

  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  mtavakoli [at] yazd.ac.ir
 • جهانبانی اردکانی فاطمه

  فاطمه جهانبانی اردکانی

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  jahanbani [at] yazd.ac.ir
 • جهانگرد رفسنجانی امیر

  امیر جهانگرد رفسنجانی

  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  jahangard [at] yazd.ac.ir
 • حاذقیان محمد

  محمد حاذقیان

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  m.hazeghian [at] yazd.ac.ir
 • حسنی سعید

  سعید حسنی

  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  hasani [at] yazd.ac.ir
 • حسین‌مرشدی امین

  امین حسین‌مرشدی

  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  morshedy [at] yazd.ac.ir
 • خانی سانیچ حامد

  حامد خانی سانیچ

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  khani [at] yazd.ac.ir
 • خداداد سریزدی مهدی

  مهدی خداداد سریزدی

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  mkhodadad [at] yazd.ac.ir
 • خداداد سریزدی محمود

  محمود خداداد سریزدی

  استادیار
  دانشکده مهندسی مکانیک
  khodadad [at] yazd.ac.ir
 • خواجه مهریزی محمد

  محمد خواجه مهریزی

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  mkhajeh [at] yazd.ac.ir
 • دامکی علی‌آباد علی‌اکبر

  علی‌اکبر دامکی علی‌آباد

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  alidamaki [at] yazd.ac.ir
 • دوست‌حسینی روح‌الله

  روح‌الله دوست‌حسینی

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  dosthosseini [at] yazd.ac.ir
 • دهقان سیمکانی رضا

  رضا دهقان سیمکانی

  استادیار
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
  rdehghans [at] yazd.ac.ir
 • ذوفقاری محمد

  محمد ذوفقاری

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  zoofaghari [at] yazd.ac.ir
 • رحیمی بندرآبادی حسینعلی

  حسینعلی رحیمی بندرآبادی

  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  h_rahimi [at] yazd.ac.ir
 • ردایی علیرضا

  علیرضا ردایی

  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  drredaei [at] yazd.ac.ir
 • رضاییان مهدی

  مهدی رضاییان

  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  mrezaeian [at] yazd.ac.ir
 • زارع چاهوکی محمد‌علی

  محمد‌علی زارع چاهوکی

  استادیار
  گروه مهندسی کامپیوتر
  chahooki [at] yazd.ac.ir
 • زارع مهرجردی ابوالفضل

  ابوالفضل زارع مهرجردی

  استادیار
  گروه مهندسی نساجی
  a.zare [at] yazd.ac.ir
 • زینل‌پور یزدی زلفا

  زلفا زینل‌پور یزدی

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  zeinalpour [at] yazd.ac.ir
 • سعیدی سورک حمید

  حمید سعیدی سورک

  استادیار
  دانشکده مهندسی برق
  saeedi [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}