اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

فرید داریوش

داریوش فرید

دانشیار
بخش حسابداری و مالی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۴۰
fareed [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • اقتصاد
 • حسابداری و مالی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

 • اقتصاد
 • حسابداری و مالی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی

دکترا

 • اقتصاد
 • حسابداری و مالی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی

بخش‌های آموزشی

اقتصاد

مدیر بخش
اقتصاد

حبیب انصاری سامانی

استادیار بخش اقتصاد
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۰
h.samani [at] yazd.ac.ir

حسابداری و مالی

مدیر بخش
حسابداری و مالی

داریوش فرید

دانشیار بخش حسابداری و مالی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۴۰
fareed [at] yazd.ac.ir

مدیریت جهانگردی

مدیر بخش
مدیریت جهانگردی

علی دلشاد

استادیار بخش مدیریت جهانگردی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۱۴
alidelshad [at] yazd.ac.ir

مدیریت بازرگانی

مدیر بخش
مدیریت بازرگانی

سید مهدی الحسینی المدرسی

استادیار بخش مدیریت بازرگانی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۵۰
almodarresi [at] yazd.ac.ir

مدیریت صنعتی

مدیر بخش
مدیریت صنعتی

علیرضا ناصر صدر‌آبادی

استادیار بخش مدیریت صنعتی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۰۴
alireza_naser [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • سعیدا اردکانی سعید

  سعید سعیدا اردکانی

  استاد
  بخش مدیریت بازرگانی
  dr.saeida [at] yazd.ac.ir
 • زنجیرچی سید محمود

  سید محمود زنجیرچی

  دانشیار
  بخش مدیریت صنعتی
  zanjirchi [at] yazd.ac.ir
 • طباطبایی‌نسب سید محمد

  سید محمد طباطبایی‌نسب

  دانشیار
  بخش مدیریت بازرگانی
  tabatabaeenasab [at] yazd.ac.ir
 • فرید داریوش

  داریوش فرید

  دانشیار
  بخش حسابداری و مالی
  fareed [at] yazd.ac.ir
 • مروتی شریف‌آبادی علی

  علی مروتی شریف‌آبادی

  دانشیار
  بخش مدیریت صنعتی
  alimorovati [at] yazd.ac.ir
 • مکیان سید نظام‌الدین

  سید نظام‌الدین مکیان

  دانشیار
  بخش اقتصاد
  nmakiyan [at] yazd.ac.ir
 • میرغفوری سید حبیب‌الله

  سید حبیب‌الله میرغفوری

  دانشیار
  بخش مدیریت صنعتی
  mirghafoori [at] yazd.ac.ir
 • میرفخر‌الدینی سید حیدر

  سید حیدر میرفخر‌الدینی

  دانشیار
  بخش مدیریت صنعتی
  mirfakhr [at] yazd.ac.ir
 • نصر‌اللهی زهرا

  زهرا نصر‌اللهی

  دانشیار
  بخش اقتصاد
  nasr [at] yazd.ac.ir
 • الحسینی المدرسی سید مهدی

  سید مهدی الحسینی المدرسی

  استادیار
  بخش مدیریت بازرگانی
  almodarresi [at] yazd.ac.ir
 • انصاری سامانی حبیب

  حبیب انصاری سامانی

  استادیار
  بخش اقتصاد
  h.samani [at] yazd.ac.ir
 • بردبار غلامرضا

  غلامرضا بردبار

  دانشیار
  بخش مدیریت بازرگانی
  gbordbar [at] yazd.ac.ir
 • برزگری خانقاه جمال

  جمال برزگری خانقاه

  استادیار
  بخش حسابداری و مالی
  barzegari [at] yazd.ac.ir
 • حاج‌‏امینی نجف‌آبادی مهدی

  مهدی حاج‌‏امینی نجف‌آبادی

  استادیار
  بخش اقتصاد
  hajamini.mehdi [at] yazd.ac.ir
 • دموری داریوش

  داریوش دموری

  استادیار
  بخش حسابداری و مالی
  d.damoori [at] yazd.ac.ir
 • رجبی‌پور میبدی علیرضا

  علیرضا رجبی‌پور میبدی

  استادیار
  بخش مدیریت بازرگانی
  rajabipoor [at] yazd.ac.ir
 • زارع احمدآبادی حبیب

  حبیب زارع احمدآبادی

  استادیار
  بخش مدیریت صنعتی
  zarehabib [at] yazd.ac.ir
 • سبک‌رو مهدی

  مهدی سبک‌رو

  استادیار
  بخش مدیریت بازرگانی
  msabokro [at] yazd.ac.ir
 • صادقی حجت‌الله

  حجت‌الله صادقی

  استادیار
  بخش مدیریت بازرگانی
  sadeqi [at] yazd.ac.ir
 • عارف‌منش زهره

  زهره عارف‌منش

  استادیار
  بخش حسابداری و مالی
  arefmanesh [at] yazd.ac.ir
 • داوود عندلیب اردکانی

  استادیار
  بخش مدیریت صنعتی
  -
 • فیض‌پور محمد‌علی

  محمد‌علی فیض‌پور

  استادیار
  بخش اقتصاد
  feizpour [at] yazd.ac.ir
 • کنجکاو منفرد امیررضا

  امیررضا کنجکاو منفرد

  استادیار
  بخش مدیریت بازرگانی
  monfared [at] yazd.ac.ir
 • مهینی‌زاده منصور

  منصور مهینی‌زاده

  استادیار
  بخش اقتصاد
  mahinizadeh [at] yazd.ac.ir
 • میرزایی حمید‌رضا

  حمید‌رضا میرزایی

  استادیار
  بخش حسابداری و مالی
  hmirzaei [at] yazd.ac.ir
 • نادری بنی محمود

  محمود نادری بنی

  استادیار
  بخش مدیریت بازرگانی
  m.naderi [at] yazd.ac.ir
 • ناصر صدر‌آبادی علیرضا

  علیرضا ناصر صدر‌آبادی

  استادیار
  بخش مدیریت صنعتی
  alireza_naser [at] yazd.ac.ir
 • ناظمی اردکانی مهدی

  مهدی ناظمی اردکانی

  استادیار
  بخش حسابداری و مالی
  nazemi [at] yazd.ac.ir
 • دلشاد علی

  علی دلشاد

  مربی
  بخش مدیریت جهانگردی
  alidelshad [at] yazd.ac.ir
 • سپهر حسن

  حسن سپهر

  مربی
  بخش حسابداری و مالی
  hasansepehr [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}