اخبار دانشکده[ بایگانی ]

مدیر گروه

میرحسینی سید محسن

سید محسن میرحسینی

استادیار
گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۵
mmirhosaini [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • علوم سیاسی
 • حقوق

کارشناسی ارشد

 • علوم سیاسی
 • روابط بین‌الملل
 • مطالعات منطقه‌ای

معرفی گروه حقوق و علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی فعالیت خود را با تعداد ۳۴ نفر دانشجو در رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی از مهرماه ۱۳۷۸ آغاز کرده است و از سال ۱۳۸۷ در مقطع کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی پذیرش دانشجو دارد و در حال حاضر با تعداد ۷ نفر عضو هیئت‌علمی با مرتبه‌ی استادیاری و حدود ۴۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
معرفی گروه حقوق و علوم سیاسی

اعضای هیئت علمی

 • عابدی اردکانی محمد

  محمد عابدی اردکانی

  دانشیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  mabedi [at] yazd.ac.ir
 • توانا محمد‌علی

  محمد‌علی توانا

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  tavana_m [at] yazd.ac.ir
 • جعفری ندوشن علی‌اکبر

  علی‌اکبر جعفری ندوشن

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  JafariNadoushan [at] yazd.ac.ir
 • رحمانی منشادی حمید

  حمید رحمانی منشادی

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  Rahmani [at] yazd.ac.ir
 • رسولی ثانی‌آبادی الهام

  الهام رسولی ثانی‌آبادی

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  rasooli [at] yazd.ac.ir
 • روشن امیر

  امیر روشن

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  roshan [at] yazd.ac.ir
 • طاهری ابراهیم

  ابراهیم طاهری

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  etaheri [at] yazd.ac.ir
 • عطار سعید

  سعید عطار

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  s.attar [at] yazd.ac.ir
 • غفوری اکبر

  اکبر غفوری

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  a.ghafoori [at] yazd.ac.ir
 • قاسمی مقدم حسن

  حسن قاسمی مقدم

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  ghasemi [at] yazd.ac.ir
 • مجتبی ملک افضلی اردکانی

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  malekafzali [at] yazd.ac.ir
 • میرحسینی سید محسن

  سید محسن میرحسینی

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  mmirhosaini [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}