اخبار پردیس[ بایگانی ]

رییس پردیس

صادقیان شاهی محمد‌رضا

محمد‌رضا صادقیان شاهی

استادیار
بخش تربیت بدنی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۱۶
rsadeghian [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • فقه و حقوق اسلامی
 • علوم تربیتی
 • روانشناسی و مشاوره
 • تربیت بدنی
 • تعاون و رفاه اجتماعی
 • جامعه‌شناسی
 • مردم‌شناسی
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • اقتصاد
 • حسابداری و مالی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
 • آب و هواشناسی
 • علوم سیاسی
 • حقوق

کارشناسی ارشد

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • نهج‌البلاغه
 • شیعه‌شناسی - جامعه‌شناسی
 • شیعه‌شناسی - کلام
 • تفسیر قرآن مجید
 • معارف قرآن
 • علوم تربیتی
 • روانشناسی و مشاوره
 • تربیت بدنی
 • تعاون و رفاه اجتماعی
 • جامعه‌شناسی
 • مردم‌شناسی
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • اقتصاد
 • حسابداری و مالی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • ادبیات پایداری
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • ژئومورفولوژی
 • آب و هواشناسی (اقلیم‌شناسی)
 • علوم سیاسی
 • روابط بین‌الملل
 • مطالعات منطقه‌ای

دکترا

 • تفسیر تطبیقی
 • علوم تربیتی
 • روانشناسی و مشاوره
 • تربیت بدنی
 • تعاون و رفاه اجتماعی
 • جامعه‌شناسی
 • مردم‌شناسی
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • اقتصاد
 • حسابداری و مالی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان و ادبیات عرب
 • زبان و ادبیات انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • آب و هواشناسی (مخابرات آب و هوایی)

دانشکده‌ها و گروه‌ها

دانشکده الهیات

رییس دانشکده
دانشکده الهیات

محمد‌رضا بلانیان

استادیار دانشکده الهیات
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۸۸
balanian [at] yazd.ac.ir

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

رییس دانشکده
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

احمد زندوانیان

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۰۴۹
azand2000 [at] yazd.ac.ir

دانشکده علوم اجتماعی

رییس دانشکده
دانشکده علوم اجتماعی

سید علیرضا افشانی

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۳۱
afshanialireza [at] yazd.ac.ir

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

رییس دانشکده
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

منصور مهینی‌زاده

استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۱
mahinizade [at] yazd.ac.ir

دانشکده زبان و ادبیات

رییس دانشکده
دانشکده زبان و ادبیات

علی‌اکبر جباری

دانشیار دانشکده زبان و ادبیات
( 035 )   ۳۱۲۳۲۱۱۶
jabbari [at] yazd.ac.ir

گروه جغرافیا

رییس دانشکده
گروه جغرافیا

غلامعلی مظفری

دانشیار گروه جغرافیا
( 035 )   ۳۱۲۳۳۵۵۹
gmozafar [at] yazd.ac.ir

گروه حقوق و علوم سیاسی

رییس دانشکده
گروه حقوق و علوم سیاسی

سید محسن میرحسینی

استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۹۵
mmirhosaini [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • امیدوار کمال

  کمال امیدوار

  استاد
  گروه جغرافیا
  komidvar [at] yazd.ac.ir
 • جلالی پندری ید‌الله

  ید‌الله جلالی پندری

  استاد
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  jalali [at] yazd.ac.ir
 • سعیدا اردکانی سعید

  سعید سعیدا اردکانی

  استاد
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  dr.saeida [at] yazd.ac.ir
 • ملک‌ثابت مهدی

  مهدی ملک‌ثابت

  استاد
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
 • نجاریان محمد‌رضا

  محمد‌رضا نجاریان

  استاد
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
 • ابویی حسین

  حسین ابویی

  دانشیار
  دانشکده الهیات
  habuey [at] yazd.ac.ir
 • افخمی عقدا رضا

  رضا افخمی عقدا

  دانشیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  afkhami [at] yazd.ac.ir
 • افشانی سید علیرضا

  سید علیرضا افشانی

  دانشیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  afshanialireza [at] yazd.ac.ir
 • انوشه سید محمد

  سید محمد انوشه

  دانشیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  sanooshe [at] yazd.ac.ir
 • بخشایش علیرضا

  علیرضا بخشایش

  دانشیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  abakhshayesh [at] yazd.ac.ir
 • برومند محمد‌حسین

  محمد‌حسین برومند

  دانشیار
  دانشکده الهیات
  m.h.baroomand [at] yazd.ac.ir
 • پارسامهر مهربان

  مهربان پارسامهر

  دانشیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  parsamehr [at] yazd.ac.ir
 • تولائی علی

  علی تولائی

  دانشیار
  دانشکده الهیات
  tavallaei [at] yazd.ac.ir
 • جباری علی‌اکبر

  علی‌اکبر جباری

  دانشیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  jabbari [at] yazd.ac.ir
 • جودوی امیر

  امیر جودوی

  دانشیار
  دانشکده الهیات
  amirjoudavi [at] yazd.ac.ir
 • حاجی‌زاده میمندی مسعود

  مسعود حاجی‌زاده میمندی

  دانشیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir
 • دهقان منگابادی بمانعلی

  بمانعلی دهقان منگابادی

  دانشیار
  دانشکده الهیات
  badehghan [at] yazd.ac.ir
 • رحمتی محمد‌رضا

  محمد‌رضا رحمتی

  دانشیار
  دانشکده الهیات
  m.rahmati [at] yazd.ac.ir
 • رضایی محمد‌جواد

  محمد‌جواد رضایی

  دانشیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  mrezai [at] yazd.ac.ir
 • زارع شاه‌آبادی اکبر

  اکبر زارع شاه‌آبادی

  دانشیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  a_zare [at] yazd.ac.ir
 • زنجیرچی سید محمود

  سید محمود زنجیرچی

  دانشیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  zanjirchi [at] yazd.ac.ir
 • سرائی محمد‌حسین

  محمد‌حسین سرائی

  دانشیار
  گروه جغرافیا
  msaraei [at] yazd.ac.ir
 • سعیدی مدنی سید محسن

  سید محسن سعیدی مدنی

  دانشیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  m.saeidi [at] yazd.ac.ir
 • طباطبایی‌نسب سید محمد

  سید محمد طباطبایی‌نسب

  دانشیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  tabatabaeenasab [at] yazd.ac.ir
 • عابدی اردکانی محمد

  محمد عابدی اردکانی

  دانشیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  mabedi [at] yazd.ac.ir
 • عسکری ندوشن عباس

  عباس عسکری ندوشن

  دانشیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  aaskarin [at] yazd.ac.ir
 • علامی حمید

  حمید علامی

  دانشیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  hallami [at] yazd.ac.ir
 • فرید داریوش

  داریوش فرید

  دانشیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  fareed [at] yazd.ac.ir
 • فضیلت‌فر علیمحمد

  علیمحمد فضیلت‌فر

  دانشیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  afazilatfar [at] yazd.ac.ir
 • فلاح مرتضی

  مرتضی فلاح

  دانشیار
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  mfallah [at] yazd.ac.ir
 • قادری اردکانی فاطمه

  فاطمه قادری اردکانی

  دانشیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
 • کهدویی محمد‌کاظم

  محمد‌کاظم کهدویی

  دانشیار
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  kahdouei [at] yazd.ac.ir
 • مروتی شریف‌آبادی علی

  علی مروتی شریف‌آبادی

  دانشیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  alimorovati [at] yazd.ac.ir
 • مزدایسنا گلنار

  گلنار مزدایسنا

  دانشیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
 • مزیدی احمد

  احمد مزیدی

  دانشیار
  گروه جغرافیا
  mazidi [at] yazd.ac.ir
 • مظفری غلامعلی

  غلامعلی مظفری

  دانشیار
  گروه جغرافیا
  gmozafar [at] yazd.ac.ir
 • مکیان سید نظام‌الدین

  سید نظام‌الدین مکیان

  دانشیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  nmakiyan [at] yazd.ac.ir
 • میرغفوری سید حبیب‌الله

  سید حبیب‌الله میرغفوری

  دانشیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  mirghafoori [at] yazd.ac.ir
 • میرفخر‌الدینی سید حیدر

  سید حیدر میرفخر‌الدینی

  دانشیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  mirfakhr [at] yazd.ac.ir
 • میمندی وصال

  وصال میمندی

  دانشیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  vmeymandi [at] yazd.ac.ir
 • نصر‌اللهی زهرا

  زهرا نصر‌اللهی

  دانشیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  nasr [at] yazd.ac.ir
 • آیتی‌زاده تفتی فرحناز

  فرحناز آیتی‌زاده تفتی

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  fayati [at] yazd.ac.ir
 • اسعدی سمانه

  سمانه اسعدی

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  s.asadi [at] yazd.ac.ir
 • افراسیابی حسین

  حسین افراسیابی

  استادیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
 • اکبرزاده حسین

  حسین اکبرزاده

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  akbarzadeh [at] yazd.ac.ir
 • الحسینی المدرسی سید مهدی

  سید مهدی الحسینی المدرسی

  استادیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  almodarresi [at] yazd.ac.ir
 • انصاری سامانی حبیب

  حبیب انصاری سامانی

  استادیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  h.samani [at] yazd.ac.ir
 • باغیانی حمید‌رضا

  حمید‌رضا باغیانی

  استادیار
  گروه جغرافیا
  baghiani [at] yazd.ac.ir
 • بردبار غلامرضا

  غلامرضا بردبار

  دانشیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  gbordbar [at] yazd.ac.ir
 • برزگری خانقاه جمال

  جمال برزگری خانقاه

  استادیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  barzegari [at] yazd.ac.ir
 • برزگر بفروئی کاظم

  کاظم برزگر بفروئی

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  k.barzegar [at] yazd.ac.ir
 • بلانیان محمد‌رضا

  محمد‌رضا بلانیان

  استادیار
  دانشکده الهیات
  balanian [at] yazd.ac.ir
 • بیانلو علی

  علی بیانلو

  استادیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  abayanlou [at] yazd.ac.ir
 • پور‌روستایی اردکانی جواد

  جواد پور‌روستایی اردکانی

  استادیار
  دانشکده الهیات
  pourroustaee [at] yazd.ac.ir
 • پوریزدانپناه کرمانی آرزو

  آرزو پوریزدانپناه کرمانی

  استادیار
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir
 • پویان مجید

  مجید پویان

  استادیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  pooyan [at] yazd.ac.ir
 • پهلوان حسینی علی‌اصغر

  علی‌اصغر پهلوان حسینی

  استادیار
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  apahlavan [at] yazd.ac.ir
 • توانا محمد‌علی

  محمد‌علی توانا

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  tavana_m [at] yazd.ac.ir
 • توکلی‌زاده راوری محمد

  محمد توکلی‌زاده راوری

  استادیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  tavakoli [at] yazd.ac.ir
 • آفرین توکلی

  استادیار
  دانشکده الهیات
  atavakoli [at] yazd.ac.ir
 • جعفری ندوشن علی‌اکبر

  علی‌اکبر جعفری ندوشن

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  JafariNadoushan [at] yazd.ac.ir
 • جوادیان سید رضا

  سید رضا جوادیان

  استادیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  javadian [at] yazd.ac.ir
 • جهان تیغ حسین

  حسین جهان تیغ

  استادیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  hjahan [at] yazd.ac.ir
 • چراغی زهره

  زهره چراغی

  استادیار
  دانشکده الهیات
  zohre.cheraghi [at] yazd.ac.ir
 • حاج‌‏امینی نجف‌آبادی مهدی

  مهدی حاج‌‏امینی نجف‌آبادی

  استادیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  hajamini.mehdi [at] yazd.ac.ir
 • حاضری افسانه

  افسانه حاضری

  استادیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  hazeria [at] yazd.ac.ir
 • حیدری مهدی

  مهدی حیدری

  استادیار
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  m.heidari [at] yazd.ac.ir
 • حیدری محمدعلی

  محمدعلی حیدری

  استادیار
  دانشکده الهیات
  heydari [at] yazd.ac.ir
 • خاوری لیلی

  لیلی خاوری

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  lkhavari [at] yazd.ac.ir
 • خدادادی محمد

  محمد خدادادی

  استادیار
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  khodadadi [at] yazd.ac.ir
 • دبیری احمد

  احمد دبیری

  استادیار
  دانشکده الهیات
  dabiri [at] yazd.ac.ir
 • دموری داریوش

  داریوش دموری

  استادیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  d.damoori [at] yazd.ac.ir
 • فهیمه دهقانی

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  f.dehghani [at] yazd.ac.ir
 • سید مسیح ذکاوت

  استادیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  zekavat [at] yazd.ac.ir
 • رجبی‌پور میبدی علیرضا

  علیرضا رجبی‌پور میبدی

  استادیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  rajabipoor [at] yazd.ac.ir
 • رحمانی منشادی حمید

  حمید رحمانی منشادی

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  Rahmani [at] yazd.ac.ir
 • رحیمی حجت‌اله

  حجت‌اله رحیمی

  استادیار
  گروه جغرافیا
  rahimi.h [at] yazd.ac.ir
 • رحیمی مهدی

  مهدی رحیمی

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  mehdirahimi [at] yazd.ac.ir
 • رسولی ثانی‌آبادی الهام

  الهام رسولی ثانی‌آبادی

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  rasooli [at] yazd.ac.ir
 • رضایی پژمان

  پژمان رضایی

  استادیار
  گروه جغرافیا
  p_rezaee [at] yazd.ac.ir
 • رضایی محمد‌رضا

  محمد‌رضا رضایی

  استادیار
  گروه جغرافیا
  mrezaei [at] yazd.ac.ir
 • روان‌شاد علی‌اصغر

  علی‌اصغر روان‌شاد

  استادیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  ravanshada [at] yazd.ac.ir
 • روحانی علی

  علی روحانی

  استادیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  aliruhani [at] yazd.ac.ir
 • روستا ایمان

  ایمان روستا

  استادیار
  گروه جغرافیا
  irousta [at] yazd.ac.ir
 • روشن امیر

  امیر روشن

  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی
  roshan [at] yazd.ac.ir
 • رئیسی نفیسه

  نفیسه رئیسی

  استادیار
  گروه زبان و ادبیات فارسی
  raisi [at] yazd.ac.ir
 • زارعی محمود‌آبادی حسن

  حسن زارعی محمود‌آبادی

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  h.zareei [at] yazd.ac.ir
 • زارع احمدآبادی حبیب

  حبیب زارع احمدآبادی

  استادیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  zarehabib [at] yazd.ac.ir
 • زارع مریم

  مریم زارع

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  maryamzare [at] yazd.ac.ir
 • زال‌زاده ابراهیم

  ابراهیم زال‌زاده

  استادیار
  دانشکده علوم اجتماعی
  ezal [at] yazd.ac.ir
 • زندوانیان احمد

  احمد زندوانیان

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  azand۲۰۰۰ [at] yazd.ac.ir
 • سبک‌رو مهدی

  مهدی سبک‌رو

  استادیار
  دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
  msabokro [at] yazd.ac.ir
 • سپهر حمید

  حمید سپهر

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  hsepehr [at] yazd.ac.ir
 • سلمانی مروست محمد‌علی

  محمد‌علی سلمانی مروست

  استادیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  salmani_m [at] yazd.ac.ir
 • سمتی محمد‌مهدی

  محمد‌مهدی سمتی

  استادیار
  دانشکده زبان‌های خارجی
  m.mehdi.semati [at] yazd.ac.ir
 • شاکری محسن

  محسن شاکری

  استادیار
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  shakerimohsen [at] yazd.ac.ir
 • شایق محمد‌رضا

  محمد‌رضا شایق

  استادیار
  دانشکده الهیات
  shayegh [at] yazd.ac.ir
 • شریفی محمد

  محمد شریفی

  استادیار
  گروه جغرافیا
  msharifi [at] yazd.ac.ir
 • شهریار علی

  علی شهریار

  استادیار
  گروه جغرافیا
  a.shahriar [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}