اخبار دانشکده[ بایگانی ]

رییس دانشکده

معماریان محمد‌حسین

محمد‌حسین معماریان

استادیار
بخش ذرات بنیادی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۱
memarian [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • فیزیک هواشناسی
 • فیزیک اتمی مولکولی
 • فیزیک حالت جامد
 • فیزیک هسته‌ای

کارشناسی ارشد

 • فیزیک اتمی مولکولی
 • فیزیک حالت جامد
 • فیزیک ذرات بنیادی
 • فیزیک هسته‌ای
 • فیزیک هواشناسی

دکترا

 • فیزیک اتمی مولکولی
 • فیزیک حالت جامد
 • فیزیک ذرات بنیادی
 • فیزیک هسته‌ای

بخش‌های آموزشی

اتمی مولکولی

مدیر بخش
اتمی مولکولی

سید مجید میررکنی

استادیار بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۷
mirrokni [at] yazd.ac.ir

حالت جامد

مدیر بخش
حالت جامد

محمد اعتصامی

استادیار بخش حالت جامد
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۷
eetesami [at] yazd.ac.ir

هسته‌ای

مدیر بخش
هسته‌ای

محمد اسلامی کلانتری

استادیار بخش هسته‌ای
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۲
meslami [at] yazd.ac.ir

ذرات بنیادی

مدیر بخش
ذرات بنیادی

محمد اسلامی کلانتری

استادیار بخش ذرات بنیادی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۸۲
meslami [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • بهجت عباس

  عباس بهجت

  استاد
  بخش اتمی مولکولی
  abehjat [at] yazd.ac.ir
 • توسلی محمدکاظم

  محمدکاظم توسلی

  استاد
  بخش اتمی مولکولی
  mktavassoly [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی ابوالفضل

  ابوالفضل میرجلیلی

  استاد
  بخش ذرات بنیادی
  a.mirjalili [at] yazd.ac.ir
 • برهانی محمود

  محمود برهانی

  دانشیار
  بخش اتمی مولکولی
  mborhani [at] yazd.ac.ir
 • صادق‌زاده محمد‌علی

  محمد‌علی صادق‌زاده

  دانشیار
  بخش حالت جامد
  msadeghzadeh [at] yazd.ac.ir
 • مختاری حسین

  حسین مختاری

  دانشیار
  بخش حالت جامد
  phmh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
 • موسوی‌نژاد سید محمد

  سید محمد موسوی‌نژاد

  دانشیار
  بخش ذرات بنیادی
  mmoosavi [at] yazd.ac.ir
 • استواری فاطمه

  فاطمه استواری

  استادیار
  بخش حالت جامد
  ostovari [at] yazd.ac.ir
 • اسلامی کلانتری محمد

  محمد اسلامی کلانتری

  استادیار
  بخش هسته‌ای
  meslami [at] yazd.ac.ir
 • اعتصامی محمد

  محمد اعتصامی

  استادیار
  بخش حالت جامد
  eetesami [at] yazd.ac.ir
 • بهادری بهنام

  بهنام بهادری

  استادیار
  بخش اتمی مولکولی
  bahadory [at] yazd.ac.ir
 • تاتاری منصوره

  منصوره تاتاری

  استادیار
  بخش هسته‌ای
  mtatari [at] yazd.ac.ir
 • جغتایی محمد

  محمد جغتایی

  استادیار
  بخش اتمی مولکولی
  mjoghataei [at] yazd.ac.ir
 • حداد محمدعلی

  محمدعلی حداد

  استادیار
  بخش اتمی مولکولی
  mahaddad [at] yazd.ac.ir
 • حکیمی محسن

  محسن حکیمی

  استادیار
  بخش حالت جامد
  hakimi.m [at] yazd.ac.ir
 • رضایی زهرا

  زهرا رضایی

  استادیار
  بخش ذرات بنیادی
  zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
 • زارع حکیمه

  حکیمه زارع

  استادیار
  بخش حالت جامد
  hzare [at] yazd.ac.ir
 • شریفیان مهدی

  مهدی شریفیان

  استادیار
  بخش اتمی مولکولی
  mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir
 • شفایی محمد‌علی

  محمد‌علی شفایی

  استادیار
  بخش هسته‌ای
  mashafaei [at] yazd.ac.ir
 • غلام‌زاده لیلا

  لیلا غلام‌زاده

  استادیار
  بخش هسته‌ای
  gholamzadeh [at] yazd.ac.ir
 • هادی لوک‌زاده

  استادیار
  بخش ذرات بنیادی
  h.lookzadeh [at] yazd.ac.ir
 • مستاجران مریم

  مریم مستاجران

  استادیار
  بخش ذرات بنیادی
  mostajeran [at] yazd.ac.ir
 • معماریان محمد‌حسین

  محمد‌حسین معماریان

  استادیار
  بخش ذرات بنیادی
  memarian [at] yazd.ac.ir
 • میررکنی سید مجید

  سید مجید میررکنی

  استادیار
  بخش اتمی مولکولی
  mirrokni [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}