اخبار پردیس[ بایگانی ]

رییس پردیس

بهجت عباس

عباس بهجت

استاد
بخش اتمی مولکولی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۲۳۷
abehjat [at] yazd.ac.ir

رشته‌های تحصیلی

کارشناسی

 • ریاضیات و کاربردها
 • علوم کامپیوتر
 • آمار و کاربردها
 • شیمی کاربردی
 • شیمی محض
 • شیمی فناوری اطلاعات
 • فیزیک هواشناسی
 • فیزیک اتمی مولکولی
 • فیزیک حالت جامد
 • فیزیک هسته‌ای
 • زیست‌شناسی- عمومی
 • زمین‌شناسی

کارشناسی ارشد

 • ریاضی- ریاضی مالی
 • ریاضی کاربردی
 • ریاضی کاربردی- کنترل و بهینه‌سازی
 • علوم کامپیوتر
 • علوم کامپیوتر- محاسبات علمی
 • آمار ریاضی
 • ریاضی محض- جبر
 • ریاضی محض- هندسه، توپولوژی
 • ریاضی محض آنالیز
 • شیمی فیزیک
 • شیمی آلی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی معدنی
 • فیزیک اتمی مولکولی
 • فیزیک حالت جامد
 • فیزیک ذرات بنیادی
 • فیزیک هسته‌ای
 • فیزیک هواشناسی
 • زیست‌شناسی- ژنتیک
 • زمین‌شناسی مهندسی

دکترا

 • ریاضی کاربردی
 • ریاضی کاربردی- کنترل و بهینه‌سازی
 • ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
 • ریاضی کاربردی- آنالیزعددی
 • علوم کامپیوتر
 • آمار
 • ریاضی محض
 • ریاضی محض- توپولوژی
 • ریاضی محض- جبر
 • ریاضی محض- هندسه، توپولوژی
 • ریاضی محض آنالیز
 • شیمی فیزیک
 • شیمی آلی
 • شیمی تجزیه
 • فیزیک اتمی مولکولی
 • فیزیک حالت جامد
 • فیزیک ذرات بنیادی
 • فیزیک هسته‌ای

دانشکده‌ها و گروه‌ها

دانشکده علوم ریاضی

رییس دانشکده
دانشکده علوم ریاضی

حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی

دانشیار دانشکده علوم ریاضی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۹۸
hzaker [at] yazd.ac.ir

دانشکده شیمی

رییس دانشکده
دانشکده شیمی

محمد‌رضا نوربالا

استادیار دانشکده شیمی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۶۵
noorbala [at] yazd.ac.ir

دانشکده فیزیک

رییس دانشکده
دانشکده فیزیک

محمد‌حسین معماریان

استادیار دانشکده فیزیک
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۷۶
memarian [at] yazd.ac.ir

گروه زیست‌شناسی

رییس دانشکده
گروه زیست‌شناسی

سید محمد مشتاقیون

استادیار گروه زیست‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۰
moshtaghiun [at] yazd.ac.ir

گروه زمین‌شناسی

رییس دانشکده
گروه زمین‌شناسی

محمد‌رضا مشرفی‌فر

استادیار گروه زمین‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۵۱
moshrefy [at] yazd.ac.ir

اعضای هیئت علمی

 • امر‌اللهی محمد‌علی

  محمد‌علی امر‌اللهی

  استاد
  دانشکده شیمی
  mamrollahi [at] yazd.ac.ir
 • ایرانمنش محمد‌علی

  محمد‌علی ایرانمنش

  استاد
  دانشکده علوم ریاضی
  iranmanesh [at] yazd.ac.ir
 • برید لقمانی قاسم

  قاسم برید لقمانی

  استاد
  دانشکده علوم ریاضی
  loghmani [at] yazd.ac.ir
 • بنویدی علی

  علی بنویدی

  استاد
  دانشکده شیمی
  abenvidi [at] yazd.ac.ir
 • بهجت عباس

  عباس بهجت

  استاد
  دانشکده فیزیک
  abehjat [at] yazd.ac.ir
 • توسلی محمدکاظم

  محمدکاظم توسلی

  استاد
  دانشکده فیزیک
  mktavassoly [at] yazd.ac.ir
 • جعفری عباسعلی

  عباسعلی جعفری

  استاد
  دانشکده شیمی
  jafari [at] yazd.ac.ir
 • حاجی شعبانی یزدی علیمحمد

  علیمحمد حاجی شعبانی یزدی

  استاد
  دانشکده شیمی
  hshabani [at] yazd.ac.ir
 • دادفر‌نیا شایسته

  شایسته دادفر‌نیا

  استاد
  دانشکده شیمی
  sdadfarnia [at] yazd.ac.ir
 • دواز بیژن

  بیژن دواز

  استاد
  دانشکده علوم ریاضی
  davvaz [at] yazd.ac.ir
 • زارع حمید‌رضا

  حمید‌رضا زارع

  استاد
  دانشکده شیمی
  hrzare [at] yazd.ac.ir
 • عبد‌اللهی علی‌بیک محمد

  محمد عبد‌اللهی علی‌بیک

  استاد
  دانشکده شیمی
  abdollahi [at] yazd.ac.ir
 • کریمی زارچی محمد‌علی

  محمد‌علی کریمی زارچی

  استاد
  دانشکده شیمی
  makarimi [at] yazd.ac.ir
 • مالک قائینی فرید‌محمد

  فرید‌محمد مالک قائینی

  استاد
  دانشکده علوم ریاضی
  maalek [at] yazd.ac.ir
 • مدرس مصدق سید محمد‌صادق

  سید محمد‌صادق مدرس مصدق

  استاد
  دانشکده علوم ریاضی
  smodarres [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی ابوالفضل

  ابوالفضل میرجلیلی

  استاد
  دانشکده فیزیک
  a.mirjalili [at] yazd.ac.ir
 • میرجلیلی بی‌بی فاطمه

  بی‌بی فاطمه میرجلیلی

  استاد
  دانشکده شیمی
  fmirjalili [at] yazd.ac.ir
 • انوریه سید محمد

  سید محمد انوریه

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  anvariyeh [at] yazd.ac.ir
 • برهانی محمود

  محمود برهانی

  دانشیار
  دانشکده فیزیک
  mborhani [at] yazd.ac.ir
 • ترابی حمزه

  حمزه ترابی

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  htorabi [at] yazd.ac.ir
 • تمدن فاطمه

  فاطمه تمدن

  دانشیار
  دانشکده شیمی
  ftamaddon [at] yazd.ac.ir
 • حیدری محمد‌مهدی

  محمد‌مهدی حیدری

  دانشیار
  گروه زیست‌شناسی
  heidarimm [at] yazd.ac.ir
 • دلاور خلفی علی

  علی دلاور خلفی

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  delavarkh [at] yazd.ac.ir
 • دولتی علی

  علی دولتی

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  adolati [at] yazd.ac.ir
 • ذاکرزاده فروشانی حجت‌الله

  حجت‌الله ذاکرزاده فروشانی

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  hzaker [at] yazd.ac.ir
 • روزگار رسول

  رسول روزگار

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  rroozegar [at] yazd.ac.ir
 • صادق‌زاده محمد‌علی

  محمد‌علی صادق‌زاده

  دانشیار
  دانشکده فیزیک
  msadeghzadeh [at] yazd.ac.ir
 • صباغ شرف‌آبادی سید کاظم

  سید کاظم صباغ شرف‌آبادی

  دانشیار
  گروه زیست‌شناسی
  sksabbagh [at] yazd.ac.ir
 • علیخانی سعید

  سعید علیخانی

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  alikhani [at] yazd.ac.ir
 • کمالوند محمد

  محمد کمالوند

  دانشیار
  دانشکده شیمی
  kamalvand [at] yazd.ac.ir
 • محمودی عیسی

  عیسی محمودی

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  emahmoudi [at] yazd.ac.ir
 • مختاری حسین

  حسین مختاری

  دانشیار
  دانشکده فیزیک
  phmh.mokhtari [at] yazd.ac.ir
 • مشتاقیون سید محمد

  سید محمد مشتاقیون

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  moshtagh [at] yazd.ac.ir
 • مظاهری تهرانی حمید

  حمید مظاهری تهرانی

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  hmazaheri [at] yazd.ac.ir
 • موسوی‌نژاد سید محمد

  سید محمد موسوی‌نژاد

  دانشیار
  دانشکده فیزیک
  mmoosavi [at] yazd.ac.ir
 • نمازیان منصور

  منصور نمازیان

  دانشیار
  دانشکده شیمی
  namazian [at] yazd.ac.ir
 • هوشمند اصل محمد‌رضا

  محمد‌رضا هوشمند اصل

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  hooshmandasl [at] yazd.ac.ir
 • احمدی زند محمد‌رضا

  محمد‌رضا احمدی زند

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  mahmadi [at] yazd.ac.ir
 • استواری فاطمه

  فاطمه استواری

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  ostovari [at] yazd.ac.ir
 • اسلامی کلانتری محمد

  محمد اسلامی کلانتری

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  meslami [at] yazd.ac.ir
 • اعتصامی محمد

  محمد اعتصامی

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  eetesami [at] yazd.ac.ir
 • اکرمی ابرقویی محمد‌حسین

  محمد‌حسین اکرمی ابرقویی

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  akrami [at] yazd.ac.ir
 • امامی میبدی عنایت‌الله

  عنایت الله امامی میبدی

  استادیار
  گروه زمین‌شناسی
  en.emami [at] yazd.ac.ir
 • بهادری بهنام

  بهنام بهادری

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  bahadory [at] yazd.ac.ir
 • بیدآبادی نرگس

  نرگس بیدآبادی

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  n_bidabadi [at] yazd.ac.ir
 • تاتاری منصوره

  منصوره تاتاری

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  mtatari [at] yazd.ac.ir
 • تاج‌بخش غلامرضا

  غلامرضا تاج‌بخش

  استادیار
  گروه زمین‌شناسی
  tajbakhsh [at] yazd.ac.ir
 • جعفری علی‌اکبر

  علی‌اکبر جعفری

  دانشیار
  دانشکده علوم ریاضی
  aajafari [at] yazd.ac.ir
 • جغتایی محمد

  محمد جغتایی

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  mjoghataei [at] yazd.ac.ir
 • جوانشیری حسین

  حسین جوانشیری

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  h.javanshiri [at] yazd.ac.ir
 • حاجیان ربابه

  ربابه حاجیان

  استادیار
  دانشکده شیمی
  rhajian [at] yazd.ac.ir
 • حداد محمدعلی

  محمدعلی حداد

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  mahaddad [at] yazd.ac.ir
 • حکیمی محسن

  محسن حکیمی

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  hakimi.m [at] yazd.ac.ir
 • حیدری محمد

  محمد حیدری

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  m.heydari [at] yazd.ac.ir
 • خاتمی مهری

  مهری خاتمی

  استادیار
  گروه زیست‌شناسی
  m.khatami [at] yazd.ac.ir
 • خدامی مهناز

  مهناز خدامی

  استادیار
  گروه زمین‌شناسی
  khodami_m [at] yazd.ac.ir
 • خورشیدی حسین

  حسین خورشیدی

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  khorshidi [at] yazd.ac.ir
 • دست‌ برآورده علی

  علی دست برآورده

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  dastbaravarde [at] yazd.ac.ir
 • دهقانی فیروزآبادی احمد‌علی

  احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی

  استادیار
  دانشکده شیمی
  aadehghani [at] yazd.ac.ir
 • رضایی زهرا

  زهرا رضایی

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
 • زارع حکیمه

  حکیمه زارع

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  hzare [at] yazd.ac.ir
 • زمانی محمدصادق

  محمدصادق زمانی

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  zamani [at] yazd.ac.ir
 • سرافراز اردکانی محمد‌رضا

  محمد‌رضا سرافراز اردکانی

  استادیار
  گروه زیست‌شناسی
  sarafraz.ardakani [at] yazd.ac.ir
 • شاهزاده فاضلی سید ابوالفضل

  سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  fazeli [at] yazd.ac.ir
 • شریفیان مهدی

  مهدی شریفیان

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  mehdi.sharifian [at] yazd.ac.ir
 • شفایی محمد‌علی

  محمد‌علی شفایی

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  mashafaei [at] yazd.ac.ir
 • عباسی هرفته الهام

  الهام عباسی هرفته

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  e.abbasi [at] yazd.ac.ir
 • غلام‌زاده لیلا

  لیلا غلام‌زاده

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  gholamzadeh [at] yazd.ac.ir
 • فاتحی‌نیا مهدی

  مهدی فاتحی‌نیا

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  fatehiniam [at] yazd.ac.ir
 • فرشی محمد

  محمد فرشی

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  mfarshi [at] yazd.ac.ir
 • فلاحتی علی

  علی فلاحتی

  استادیار
  گروه زیست‌شناسی
  ali.falahati [at] yazd.ac.ir
 • قدیری هراتی منصور

  منصور قدیری هراتی

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  mghadiri [at] yazd.ac.ir
 • کارگران فریبا

  فریبا کارگران

  استادیار
  گروه زمین‌شناسی
  fkargaran [at] yazd.ac.ir
 • گرجی علیرضا

  علیرضا گرجی

  استادیار
  دانشکده شیمی
  agorji [at] yazd.ac.ir
 • هادی لوک‌زاده

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  h.lookzadeh [at] yazd.ac.ir
 • محسنی‌الحسینی سید علی‌محمد

  سید علی‌محمد محسنی‌الحسینی

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  mohsenhosseini [at] yazd.ac.ir
 • مستاجران مریم

  مریم مستاجران

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  mostajeran [at] yazd.ac.ir
 • مشتاقیون سید محمد

  سید محمد مشتاقیون

  استادیار
  گروه زیست‌شناسی
  moshtaghiun [at] yazd.ac.ir
 • مشرفی‌فر محمد‌رضا

  محمد‌رضا مشرفی‌فر

  استادیار
  گروه زمین‌شناسی
  moshrefy [at] yazd.ac.ir
 • معماریان محمد‌حسین

  محمد‌حسین معماریان

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  memarian [at] yazd.ac.ir
 • موسوی‌زاده سید محمد‌علی

  سید محمد‌علی موسوی‌زاده

  استادیار
  گروه زمین‌شناسی
  moosavizadeh [at] yazd.ac.ir
 • میرحسینی سید محسن

  سید محسن میرحسینی

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  mmirhoseini [at] yazd.ac.ir
 • میررکنی سید مجید

  سید مجید میررکنی

  استادیار
  دانشکده فیزیک
  mirrokni [at] yazd.ac.ir
 • نواب‌پور حمید‌رضا

  حمید‌رضا نواب‌پور

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  hnavabpour [at] yazd.ac.ir
 • نوربالا محمد‌رضا

  محمد‌رضا نوربالا

  استادیار
  دانشکده شیمی
  noorbala [at] yazd.ac.ir
 • هاشمی‌نژاد مهدیه

  مهدیه هاشمی‌نژاد

  استادیار
  دانشکده علوم ریاضی
  hasheminezhad [at] yazd.ac.ir

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}