صفحه اصلی

 
 

تاریخ برگزاری  (به تاریخ شمسی)

16الی 18 شهریور1392

تاریخ برگزاری  (به تاریخ میلادی)

6الی8 سپتامبر 2013

شروع ثبت ­نام، پذيرش خلاصه مقالات

20 اسفند ماه 1391

آخرين مهلت پذيرش خلاصه مقاله

20 اردیبهشت ماه 1392

اعلام نتايح داوري خلاصه مقالات دريافت شده

 

آخرين مهلت ثبت نام و رزرو محل اقامت

 

ثبت نام با تاخير

 

پذيرش

ساعت 14 الی 20 روز جمعه مورخ 15/6/1392

افتتاحيه کنفرانس

ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 16/6/1392

لیست سخنرانان مدعو