اطلاعیه و فرمهای پذیرش و ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ دانشگاه یزد
 قابل توجه دانشجویان دانشگاه یزد متقاضی نقل و انتقالات در نیمسال دوم تحصیلی  ۹۷-۹۶
 قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۶
 اطـلاعـیه ترمیم (حذف و اضافه) نیمسال اول  ۹۷-۹۶
 اطلاعیه ثبت نام اصلی ( انتخاب واحد ) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶
 اطلاعیه ثبت نام اصلی ( انتخاب واحد ) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}