رشته‌های تحصیلات تکمیلی

ردیفدانشکده گروه آموزشیرشته تحصیلی
۱ اقتصاد، مدیریت و حسابداری علوم اقتصادی علوم اقتصادی
۲ الهیات میبد الهیات علوم قرآن و حدیث
۳ الهیات میبد الهیات فقه و حقوق جزا
۴ برق و کامپیوتر مهندسی برق مهندسی برق- مخابرات (سیستم)
۵ برق و کامپیوتر مهندسی برق مهندسی برق- مخابرات (میدان)
۶ برق و کامپیوتر مهندسی برق مهندسی برق- قدرت
۷ برق و کامپیوتر مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر
۸ ریاضی ریاضیات کاربردی ریاضی کاربردی- کنترل و بهینه‌سازی
۹ ریاضی ریاضیات کاربردی ریاضی کاربردی- معادلات دیفرانسیل
۱۰ ریاضی ریاضیات کاربردی ریاضی کاربردی- آنالیزعددی
۱۱ ریاضی ریاضیات کاربردی علوم کامپیوتر
۱۲ ریاضی آمار آمار ریاضی
۱۳ ریاضی ریاضیات محض ریاضی محض- جبر
۱۴ ریاضی ریاضیات محض ریاضی محض- هندسه- توپولوژی
۱۵ ریاضی ریاضیات محض ریاضی محض- آنالیز
۱۶ زبان و ادبیات زبان و ادبیات انگلیسی آموزش زبان انگلیسی
۱۷ زبان و ادبیات زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب
۱۸ زبان و ادبیات زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی
۱۹ علوم انسانی الهیات تفسیر تطبیقی
۲۰ علوم انسانی جغرافیا آب و هواشناسی
۲۱ علوم انسانی جغرافیا جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
۲۲ علوم پایه شیمی شیمی آلی
۲۳ علوم پایه شیمی شیمی تجزیه- الکتروشیمی
۲۴ علوم پایه شیمی شیمی تجزیه اسپکتروسکوپی
۲۵ علوم پایه شیمی شیمی فیزیک
۲۶ فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع
۲۷ فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری
۲۸ فنی و مهندسی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
۲۹ فنی و مهندسی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک- کنترل و ارتعاشات)
۳۰ فنی و مهندسی مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
۳۱ فنی و مهندسی مهندسی نساجی مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
۳۲ فیزیک فیزیک فیزیک اتمی مولکولی
۳۳ فیزیک فیزیک فیزیک حالت جامد
۳۴ فیزیک فیزیک فیزیک ذرات بنیادی
۳۵ فیزیک فیزیک فیزیک هسته‌ای
۳۶ معدن و متالورژی مهندسی معدن مهندسی معدن- استخراج معدن
۳۷ معدن و متالورژی مهندسی معدن مهندسی معدن- اکتشاف معدن
۳۸ منابع طبیعی و کویرشناسی مرتع و آبخیزداری علوم و مهندسی آبخیزداری
۳۹ منابع طبیعی و کویرشناسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی بیابان‌زدایی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}