قوانین و آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه دکتری دانشجویان ورودی ۱۳۹۵
آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره دکتری تخصصی
آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته
شرایط لازم مربوط به عضو هیئت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری
ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد به عنوان استاد راهنما
مقررات مربوط به شرکت در آزمون‌های مختلف به صورت ویدئو کنفرانس و مکاتبه‌ای
راهنمای آموزشی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان كارشناسی‌ارشد
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دكتری

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}