قوانین و آیین‌نامه‌ها

آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره دکتری تخصصی

آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم درخصوص دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته
شرایط لازم مربوط به عضو هیئت علمی متقاضی پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری
ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد به عنوان استاد راهنما
مقررات مربوط به شرکت در آزمون‌های مختلف به صورت ویدئو کنفرانس و مکاتبه‌ای
راهنمای آموزشی پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان كارشناسی‌ارشد
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دكتری ورودی ۹۴ و قبل از آن
راهنمای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دكتری ورودی ۹۵ و بعد از آن

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}