عدم برگزاری دفاع در ماه مرداد
 اطلاعیه شماره(۱) درخصوص مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکترا سال تحصیلی ۹۷-۹۶
 مواد امتحانی و نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (مرحله تکمیل ظرفیت) سال تحصیلی ۹۶ -۱۳۹۵ دانشگاه یزد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}