شرح وظایف

شرح وظایف

یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان کشور است. لذا در راستای اجرای اهداف شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه یزد در سال ۱۳۸۵ به‌ عنوان یکی از حوزه‌های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به‌ طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود.

مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه یزد در راه پیشبرد و تعالی خط مشی‌های دانشگاه اهداف و وظایف ذیل را فراروی خود قرار داده است

 • فراهم‌سازی موجبات پرورش استعدادهای درخشان و کمک به پیشرفت علم و دانش
 • توجه بیشتر به تفاوت‌های فردی در جهت شکوفایی استعدادهای درخشان و فراهم ساختن امکان آموزش بیشتر
 • ایجاد گرایش جاذبه برای استعدادهای برتر برای تحصیل در رشته‌های استراتژیک و مورد نیاز
 • ایجاد زمینه مساعد برای ارتقای کیفیت آموزش و انجام پژوهش‌های بنیادی
 • کاهش طول دوران تحصیل از طریق حذف فاصله‌های زمانی بین مقاطع تحصیلی برای دانشجویان مستعد
 • وضع مقررات خاص و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود
 • هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه به‌ منظور حمایت از اجرای پژوهش‌های علمی توسط دانشجویان ممتاز
 • اطلاع‌رسانی به دانشجویان ممتاز دانشگاه با آیین‌نامه‌های مربوطه
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانشجویان ممتاز دانشگاه
 • اقدام و پیگیری اجرای بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به این دانشجویان
 • فراهم آوردن امکانات رفاهی- ورزشی از جمله خوابگاه و کمک‌هزینه تحصیلی با شرایط بهتر برای این دانشجویان
 • پیگیری و نظارت بر هزینه کردن اعتبارات مربوط به استعدادهای درخشان

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}