اطلاعیه جوایز تحصیلی دانشگاه یزد
 اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه یزد
 اطلاعیه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان برتر استان یزد
 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد در دوره دکتری ۹۷-۹۶
 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه‌ها در مقطع ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶
 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزد در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶
 اطلاعیه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان برتر از سوی بنیاد ملی نخبگان
 اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه یزد
 تمدید مهلت بهره‌مندی از جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
 اطلاعیه طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم
 اطلاعیه تکمیلی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز سایر دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی ارشد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}