اطلاعیه جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان جدیدالورود
 اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶
 اطلاعیه جوایز تحصیلی دانشگاه یزد
 اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه یزد
 اطلاعیه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان برتر استان یزد
 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد در دوره دکتری ۹۷-۹۶
 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه‌ها در مقطع ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶
 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزد در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۷-۹۶
 اطلاعیه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان برتر از سوی بنیاد ملی نخبگان
 اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه یزد
 تمدید مهلت بهره‌مندی از جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}