فلاح تفتی ابوالفضل
ابوالفضل فلاح تفتی کارشناس مرکز استعدادهای درخشان
a.fallah [at] staff.yazd.ac.ir -
ساختمان شهید احمدی روشن -
( 035 )   ۳۱۲۳۳۶۱۸
-

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}