غلام‌نژاد جواد

جواد غلام‌نژاد

دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

بخش معدن استخراج

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی معدن استخراج
کارشناسی ارشد ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ دانشگاه تهران معدن استخراج
کارشناسی ۱۳۷۶ ۱۳۸۰ دانشگاه یزد معدن استخراج

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳تاکنوندانشگاه یزدمعاون اداری و مالی
۱۳۹۲۱۳۹۴دانشگاه یزدرییس دانشکده معدن و متالورژی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
اصول طراحی معادن
روش‌های استخراج معادن روباز
تحقیق در عملیات
طراحی حفاری‌های پیشرفته زیرزمینی
تحلیل سیستم‌ها در معادن
بررسی فنی و اقتصادی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی معادن روباز
برنامه‌ریزی تولید در معادن
طراحی دیواره‌های سنگی در معادن روباز
مدل‌سازی ریاضی در معادن

اطلاعات تماس

j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/gholamnejad
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۷
( 035 )   ۳۱۲۳۲۵۸۷
( 035 )   ۳۸۲۱۰۹۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}