بازتاب سه آیین صعلوکی، عیاری و شوالیه‌گری در آینه ادبیات

بازتاب سه آیین صعلوکی، عیاری و شوالیه‌گری در آینه ادبیات

نویسنده یا مترجم:
رضا افخمی عقدا، فاطمه جمشیدی، صفورا آموزگار
سال انتشار:
اسفند ۱۳۹۵
تیراژ:
۴۰۰
قیمت پشت جلد:
۲۰۰.۰۰۰
فیزیک ماسه بادی و گرد و غبار

فیزیک ماسه بادی و گرد و غبار

نویسنده یا مترجم:
محمدرضا اختصاصی، علیمحمد قائمی‌نیا
سال انتشار:
اسفند ۱۳۹۵
تیراژ:
۴۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۶۰.۰۰۰
اصول و مبانی فیزیک شتاب‌دهنده‌ها

اصول و مبانی فیزیک شتاب‌دهنده‌ها

نویسنده یا مترجم:
مریم مستاجران
سال انتشار:
اسفند ۱۳۹۵
تیراژ:
۴۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۷۰.۰۰۰
احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت

احتمال و آمار در مهندسی و علم مدیریت

نویسنده یا مترجم:
محمدصالح اولیاء
سال انتشار:
اسفند ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۲۰.۰۰۰
آموزش کاربردی spss در علوم اجتماعی و رفتاری

آموزش کاربردی spss در علوم اجتماعی و رفتاری

نویسنده یا مترجم:
سید علیرضا افشانی
سال انتشار:
اسفند ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۲۰.۰۰۰
مدیریت و نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری

مدیریت و نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری

نویسنده یا مترجم:
محمدعلی زارع چاهوکی
سال انتشار:
آذر ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۰۰.۰۰۰
زبان تخصصی برای دانشجویان فقه و حقوق

زبان تخصصی برای دانشجویان فقه و حقوق

نویسنده یا مترجم:
گلنار مزدایسنا، فاطمه طباطبائی مزرعه نو، علی تولایی
سال انتشار:
مهر ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۸۰.۰۰۰
General English for Natural Resources Students

General English for Natural Resources Students

نویسنده یا مترجم:
علی اکبر جباری
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۶۰.۰۰۰ ریال
فلسفه آموزش بزرگسالان

فلسفه آموزش بزرگسالان

نویسنده یا مترجم:
احمد زندوانیان نائینی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۹۵.۰۰۰ ریال
مخاطرات طبیعی

مخاطرات طبیعی

نویسنده یا مترجم:
کمال امیدوار
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۲۰.۰۰۰ ریال
آموزش شبیه‌سازی ساختارهای الکترومغناطیسی با استفاده از نرم افزار CST STUDIO SUITE

آموزش شبیه‌سازی ساختارهای الکترومغناطیسی با استفاده از نرم افزار CST STUDIO SUITE

نویسنده یا مترجم:
مریم مستأجران، فیروزه کاظمی، سعید حجازی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۲۰۰.۰۰۰ ریال
چگونگی گذار جمهوری اسلامی ایران از نظام سیاسی ریاستی (فعلی) به سمت نظام پارلمانی

چگونگی گذار جمهوری اسلامی ایران از نظام سیاسی ریاستی (فعلی) به سمت نظام پارلمانی

نویسنده یا مترجم:
اکبر غفوری، علی خادمی مجومرد، افشار اکبری
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۷۵.۰۰۰ ریال
روش و مبانی فقه الحدیث

روش و مبانی فقه الحدیث

نویسنده یا مترجم:
علی محمد میرجلیلی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۴۵.۰۰۰ ریال
مدلسازی فرسایش آبی با استفاده از مدلهای خانواده wepp (جلد دوم: اجرای مدل)

مدلسازی فرسایش آبی با استفاده از مدلهای خانواده wepp (جلد دوم: اجرای مدل)

نویسنده یا مترجم:
علی طالبی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۲۵۰.۰۰۰ ریال
گلگشت ادب ۲

گلگشت ادب ۲

نویسنده یا مترجم:
سید محمود الهام بخش
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۱۰.۰۰۰ ریال
هنر برنامه‌نویسی چندپردازنده‌ای

هنر برنامه‌نویسی چندپردازنده‌ای

نویسنده یا مترجم:
محمد فرشی، ذریه سلطانی
سال انتشار:
اسفند ۱۳۹۵
تیراژ:
۴۰۰
قیمت پشت جلد:
۲۰۰.۰۰۰
آشوب گسسته با کاربردهایی در علوم ومهندسی

آشوب گسسته با کاربردهایی در علوم ومهندسی

نویسنده یا مترجم:
محمدحسین اکرمی ابرقویی، رسول کاظمی
سال انتشار:
اسفند ۱۳۹۵
تیراژ:
۴۰۰
قیمت پشت جلد:
۲۰۰.۰۰۰
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی مناطق نمونه گردشگری در ایران

مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی مناطق نمونه گردشگری در ایران

نویسنده یا مترجم:
پژمان رضایی
سال انتشار:
اسفند ۱۳۹۵
تیراژ:
۴۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۳۰.۰۰۰
آشنایی با مفاهیم و روشهای مدیریت کیفیت

آشنایی با مفاهیم و روشهای مدیریت کیفیت

نویسنده یا مترجم:
محمدصالح اولیاء، داوود شیشه‌بری
سال انتشار:
اسفند ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۸۵.۰۰۰
نقشه‌برداری معدنی

نقشه‌برداری معدنی

نویسنده یا مترجم:
احمد قربانی، سیدحسین مجتهدزاده، الهام ساعی‌نیا
سال انتشار:
دی ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۸۵.۰۰۰
مقدمه‌ای بر تولید صنعتی پوشاک

مقدمه‌ای بر تولید صنعتی پوشاک

نویسنده یا مترجم:
علی‌اصغر علمدار یزدی، الهام‌السادات میرمحمدی
سال انتشار:
آذر ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۸۵.۰۰۰
پیشگیری از طلاق و جدایی

پیشگیری از طلاق و جدایی

نویسنده یا مترجم:
حسن زارعی محمودآبادی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۰۵.۰۰۰ ریال
اصول بارورسازی ابرها (امکان سنجی، اجرا و ارزیابی)

اصول بارورسازی ابرها (امکان سنجی، اجرا و ارزیابی)

نویسنده یا مترجم:
علی طالبی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۶۵.۰۰۰ ریال
فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی

فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی

نویسنده یا مترجم:
محسن حکیمی، مژگان شهیدانی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱‍۶۵.۰۰۰ ریال
ارگونومی کاربردی، متناسب سازی کار، محیط و ماشین با انسان

ارگونومی کاربردی، متناسب سازی کار، محیط و ماشین با انسان

نویسنده یا مترجم:
ناصر صدرا ابرقویی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۲۰۰.۰۰۰ ریال
AN OVERVIEW OF CHOMSKYʼS PROPOSALS

AN OVERVIEW OF CHOMSKYʼS PROPOSALS

نویسنده یا مترجم:
علی اکبر جباری، زهرا حسامی، معصومه احمدی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۰۰.۰۰۰ ریال
روانشناسی شخصیت‌های نابهنجار

روانشناسی شخصیت‌های نابهنجار

نویسنده یا مترجم:
علیرضا بخشایش
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۲۵۰.۰۰۰ ریال
مدلسازی فرسایش آبی با استفاده از مدلهای خانواده wepp (جلد اول:ساختار مدل)

مدلسازی فرسایش آبی با استفاده از مدلهای خانواده wepp (جلد اول:ساختار مدل)

نویسنده یا مترجم:
علی طالبی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۲۵۰.۰۰۰ ریال
کلاس جامع اوایل کودکی

کلاس جامع اوایل کودکی

نویسنده یا مترجم:
کاظم برزگر بفرویی
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۱۲۰.۰۰۰ ریال
مدلسازی کیفی آب برای رودخانه‌ها و آبهای جاری

مدلسازی کیفی آب برای رودخانه‌ها و آبهای جاری

نویسنده یا مترجم:
حمیدرضا عظیم زاده
سال انتشار:
شهریور ۱۳۹۵
تیراژ:
۱۰۰۰
قیمت پشت جلد:
۲۵۰.۰۰۰ ریال

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}