معرفی پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی

گروه‌های پژوهشی

  • آب و پالایش محیط زیست
  • جنگل، مرتع و رستنی‌های خشک‌بوم
  • اکولوژی مناطق خشک و بیابانی
  • کنترل بیابان‌زایی انسانی و کویر‌شناسی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}