قوانین و آیین‌نامه‌ها

فصل اول
آیین‌نامه شوراهای پژوهشی
تقویم پژوهشی
فرم پرداخت حق الزحمه دستیار آموزشی پژوهشی
فصل دوم
وظایف مسئولین اجرایی
فصل سوم
آیین‌نامه طرح‌های پژوهشی
درخواست تصویب پیشنهادیه طرح پژوهشی
درخواست برداشت حق‌التحقیق طرح پژوهشی
فصل چهارم
شیوه نگارش گزارش نهایی طرح‌های پژوهشی
فصل پنجم
آیین‌نامه اجرایی شركت در گردهمایی علمی بین‌المللی خارج از كشور
درخواست اعضای هیئت ‌علمی برای سفر پژوهشی خارج از کشور
چکیده مقاله پذیرفته‌شده
درخواست برگزاری کلاس‌های جبرانی سفر پژوهشی خارج از کشور
حکم ماموریت سفر پژوهشی خارج از کشور
گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور
درخواست برداشت هزینه‌های سفر پژوهشی خارج از کشور
فصل ششم
آیین‌نامه اجرایی شركت در كارگاه‌های آموزشی خارج از كشور
فصل هفتم
آیین‌نامه اجرایی شركت در گردهمایی‌های علمی داخلی
درخواست اعضای هیئت ‌علمی برای شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی
درخواست برداشت هزینه‌های شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی
برگ ماموریت اداری
فصل هشتم
شیوه‌نامه تشویق مقالات
درخواست دریافت حق‌التاليف تشويقي مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله
درخواست دریافت حق‌التاليف تشويقي مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
میانگین شاخص اچ برحسب گروه‌های آموزشی دانشگاه یزد(تاریخ استخراج ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۵)
فهرست اعضای هیئت‌علمی دارای شاخص اچ بر اساس اطلاعات پایگاه Google Scholar (تاریخ استخراج ۲۰ دی ۱۳۹۵)
فهرست اعضای هیئت‌علمی فاقد شاخص اچ بر اساس اطلاعات پايگاه Google Scholar (تاريخ استخراج ۲۰ دی ۱۳۹۵)
آیین‌نامه پایه تشویقی
فصل نهم
آیین‌نامه فرصت مطالعاتی
اصلاحیه آیین‌نامه فرصت مطالعاتی
شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی
گردش کار امور بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی
پرسش‌نامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی
برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی
کاربرگ درخواست عضو هیئت‌ علمی و گروه برای استفاده از فرصت مطالعاتی
کاربرگ درخواست دانشکده برای استفاده از فرصت مطالعاتی
فرم ارسال گزارش سه ماهه فرصت مطالعاتی توسط عضو هیئت ‌علمی، گروه و دانشکده
فرم گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌ علمی
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت ‌علمی توسط گروه
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیئت‌ علمی توسط دانشکده
فصل دهم
شیوه‌نامه پژوهانه ۹۵
کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیئت‌ علمی بازنشسته بر‌اساس بند ۴-۱ شیوه‌نامه پژوهانه
کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیئت‌ علمی جدید و تغییر وضعیت یافته از مربی به استادیاری
جدول تعیین سهم همکاران در فعالیت‌های مشترک
قرارداد تحقیقاتی پژوهانه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه یزد
گزارش هزینه کرد پژوهانه سال ۱۳۹۵
درخواست خرید / برداشت هزینه لوازم پژوهشی غیر مصرفی
درخواست خرید / برداشت هزینه لوازم پژوهشی مصرفی و خدمات پژوهشی
درخواست خرید / برداشت هزینه لوازم پژوهشی مصرفی و خدمات پژوهشی ( با ارائه فاکتور)
درخواست تصویب پیشنهادیه طرح پژوهشی
درخواست برداشت حق‌التحقیق طرح پژوهشی
درخواست اعضای هیئت‌ علمی برای سفر پژوهشی خارج از کشور
چکیده مقاله پذیرفته شده
درخواست برگزاری کلاس‌های جبرانی سفر پژوهشی خارج از کشور
حکم ماموریت سفر پژوهشی خارج از کشور
گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور
درخواست برداشت هزینه‌های سفر پژوهشی خارج از کشور
درخواست اعضای هیئت ‌علمی برای شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی
در خواست برداشت هزینه‌های شرکت در گردهمایی‌ها و مجامع علمی معتبر داخلی
درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کنفرانس‌های معتبر داخلی
درخواست پرداخت هزینه‌های شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنفرانس‌های معتبر داخلی
راهنمای گوگل اسکولار سایتیشن ( Google Scholar Citations Guide)
راهنمای ثبت، تایید و گروه‌بندی فعالیت‌های پژوهشی اساتید در سیستم گلستان
فرم قرارداد دستیار آموزشی پژوهشی
فصل یازدهم
آیین‌نامه انتشارات
آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
پرسش‌نامه مخصوص سردبیر نشریه
پرسش‌نامه مخصوص مدیر مسئول نشریه
پرسش‌نامه مخصوص اعضای هیئت تحریریه نشریه
دستورالعمل و مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور
پرسش‌نامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی- پژوهشی
پرسش‌نامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی- ترویجی
تفاهم‌نامه
فصل دوازدهم
آیین‌نامه توسعه کار‌آفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور
آیین‌نامه اجرایی فعالیت اعضای هیئت ‌علمی پژوهشی دانشگاه یزد
آیین‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان دانشگاه یزد
فصل سیزدهم
دستور‌العمل انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه
آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه کارشناسی
آیین‌نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه تحصیلات تکمیلی
گزارش‌نامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونه
فرم درخواست پژوهشگر طرح‌های کاربردی
فصل چهاردهم
آیین‌نامه دوره پسا دکتری
فرم درخواست پرداخت حق الزحمه پژوهشگر پسادکتری
فصل پانزدهم
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت مربوط به دانشجویان دکتری
فصل شانزدهم (حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
دستور‌العمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکترای تخصصی
شیوه‌نامه حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی
قرارداد حمایت از پایان‌نامه‌ها یا رساله‌های تحصیلات تکمیلی
فصل هفدهم
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد)
طرح همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (ایکاید)
دستور‌العمل برنامه همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه آموزش (آیسد) (ویرایش خرداد۹۳)
دستورالعمل اجرایی برنامه همکاری‌های بین‌المللی توسعه پژوهش‌های کاربردی (ایکارد) (خرداد۹۳)
فصل هجدهم
شیوه‌نامه اجرایی طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه یزد
عناوین پروژه‌های کاربردی مورد نیاز مرکز فناوری دانشگاه
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه
فرم پیشنهاد طرح‌های پژوهشی کاربردی دانشگاه یزد
فایل کاربرگ درخواست پیش‌پرداخت طرح‌های پژوهشی کاربردی
فرم درخواست پرداخت حق‌الزحمه طرح کاربردی
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز معاونت دانشجویی
لیست عناوین و محورهای پژوهشی مورد نیاز معاونت اداری و مالی دانشگاه
فصل نوزدهم
اساس‌نامه نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه یزد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}