پایان جشنواره ورزش‌های همگانی دانشجویان دانشگاه یزد
تیم پردیس علوم انسانی ب قهرمان شد
تیم فوتسال فنی ۲ قهرمان دومین دوره لیگ فوتسال دانشجویان دانشگاه یزد شد
پیاده‌روی ۱۰۰نفر ازاعضای خانواده‌های هیأت علمی و کارمندان دانشگاه یزد
پایان هفته پنجم لیگ والیبال کارمندان واستادان دانشگاه یزد
پایان دور مقدماتی لیگ فوتسال پسران دانشگاه یزد
دومین کارگاه آموزشی حرکات اصلاحی بدن در دانشگاه یزد برگزار شد
همایش بزرگ کویر نوردی دختران دانشجوی دانشگاه یزد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}