از ۳۳ نفر از دانشجویان برگزیده دانشگاه یزد تجلیل شد
 اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر مسعود چلبی
 اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر رضا منصوری
 اعطای نشان زرین دانشگاه به عضو هیأت علمی و کارمند بازنشسته دانشگاه یزد
 اعطای نشان زرین دانشگاه به حجت‌الاسلام محمدحسین متوسل
 اعطای نشان درجه یک به حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد موسوی زاده
 اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر محمدحسین امید
 اعطای نشان زرین دانشگاه به حجت‌الاسلام والمسلمین راشد یزدی
 اعطای نشان زرین دانشگاه به حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی
 اعطای نشان زرین دانشگاه به دکتر مهدی گلشنی

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}