اختلال در شبکه اینترنت
 اطلاعیه جوایز تحصیلی دانشگاه یزد
 فراخوان استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 راهنمای کاربران ADSL
 عدم برگزاری دفاع در ماه مرداد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}