قابل توجه دانشجویانی که در حوزه نقاشی و آثار حجمی تولیداتی دارند
 اطلاعیه دور اول ارزشــیابی عمـلـکرد
 اطلاعیه تخلیه خوابگاه در پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵
 اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویان
 قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه درترم تابستان ۹۶
 اطلاعیه ثبت نام مرکز مهارت آموزی و کارآفرینی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه یزد
 تسهیلات پرداخت وباز پرداخت وام ویژه دکترا پیرو مصوبه جدید صندوق رفاه
 قابل توجه دانشجویان (روزانه) متقاضی وام ویژه دکترا طبق بخشنامه جدید صندوق رفاه دانشجویان
 اطلاعیه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان برتر استان یزد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}