فراخوان تالیف کتب دروس مهارت‌های مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی
 نمایشگاه کتب دفاع مقدس (طرح رمضان)
 تسلیت درگذشت همسر گرامی خانم تقی‌زاده و شوهر خواهر آقای تقی‌زاده

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}