امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه یزد و دانشگاه پسکارای ایتالیا
انعقاد تفاهم نامه همكاری میان دانشگاه یزد و دانشگاه فناوری مالزی (UTM)
دانشگاه یزد، پارک علم و فناوری و مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
دانشگاه یزد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا کردند
تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه یزد و موسسه تحقیقاتی هوافضای روسیه
امضای تفاهم نامه همکاری میان پردیس‌ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد و پردیس گردشگری هفت اقلیم
توسعه همکاری های علمی- فن اوری ایران و مجارستان
پژوهشگاه نیرو،‌ دانشگاه یزد و پارک علم و فناوری یزد تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه امضاء کردند
تفاهم نامه همکاری علمی-پژوهشی دانشگاه يزد و شرکت فولاد آلیاژی ایران امضا شد

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}