قابل توجه متقاضیان شرکت‌کننده در مناقصه‌های تنظیف و فضای سبز دانشگاه یزد
 آگهی مناقصه واگذاری فضای سبز، تنظیف اماکن، جابه‌جایی وسایل و نامه‌ها و انجام خدمات فنی ساده در ساختمانهای دانشگاه
 آگهی تمدید مهلت تحویل اسناد مناقصه پروژه معماری داخلی سالن آمفی تئاتر دانشگاه

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}