دکتر سبک‌رو به عنوان رییس اداره توسعه منابع انسانی دانشگاه یزد منصوب شد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
رییس جدید دانشکده مهندسی مکانیک و چندتن از مسئولان دانشگاه منصوب شدند
انتصاب چندتن از مسئولان دانشگاه یزد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
دکتر اولیاء رییس کارگروه آموزش و پژوهش طرح مدیریت شهر تاریخی یزد شد
هشت انتصاب جدید در دانشگاه
چهار انتصاب پی در پی که با یک استعفا کلید خورد
سرپرست حوزه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه یزد منصوب شد
انتصاب رییس دانشگاه و یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد به عضویت هیئت امنای پارک علم و فناوری یزد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
مسئولان جدید در دانشگاه یزد منصوب شدند
یک انتصاب و دو ابقاء در دانشگاه یزد
معاون دانشجویی دانشگاه یزد مأمور بررسی علت مسمومیت تعدادی از دانشجویان این دانشگاه شد
انتصابات جدید در دانشگاه یزد
انتصاب رؤسای گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه و بخش اتمی مولکولی دانشکده فیزیک

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}