اولیا محمد‌صالح

محمد‌صالح اولیا

استاد گروه مهندسی صنایع

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه بیرمنگام- انگلستان مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد ۱۳۶۶ ۱۳۶۹ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی صنایع

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۲تاکنوندانشگاه یزدرئیس دانشگاه یزد
۱۳۹۲تاکنوندانشگاه یزدرئیس هیئت ممیزه
۱۳۸۴۱۳۹۲موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)بنیان‌گذار و رئیس
۱۳۷۹۱۳۸۶پارک علم و فناوری یزدرئیس پارک علم و فناوری یزد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مدیریت دانش (دکتری)
مدیریت کیفیت (کارشناسی ارشد)
کنترل کیفیت (کارشناسی)
مدیریت کیفیت (کارشناسی)

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدیریت و مهندسی کیفیت
مدیریت دانش
ارزیابی عملکرد و بهره‌وری

اطلاعات تماس

owliams [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/owlia
http://owlia.ir ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
( 035 )   ۳۱۲۳۲۴۱۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۹

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}