زمانی محمدصادق

محمدصادق زمانی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش آمار

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی شریف علوم ریاضی (احتمال)
کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ دانشگاه صنعتی شریف علوم ریاضی (گرایش نظری)
کارشناسی ۱۳۸۴ ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی شریف علوم ریاضی (گرایش نظری)

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضی عمومی ۱
مبانی احتمال
احتمال ۱
روش‌های عددی در ریاضی مالی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
احتمال
نظریه‌ ماتریس‌های تصادفی
یادگیری آماری

اطلاعات تماس

zamani [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mszamani
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده‌ علوم ریاضی، اتاق ۳۰۳
( 035 )   ۳۱۲۳۳۸۹۶
( 035 )   ۳۸۲۱۰۶۹۵

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}