مرادی غلامحسین

غلامحسین مرادی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه محیط زیست

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۳ دانشگاه تهران جنگل‌داری و اقتصاد جنگل
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۹ دانشگاه تهران جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل
کارشناسی ۱۳۸۲ ۱۳۸۵ دانشگاه لرستان مهندسی منابع طبیعی- جنگل‌داری

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور تکمیلی
سيستم اطلاعات جغرافيایی تكميلی
برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار جنگل
نظارت و کنترل بر منابع جنگلی
مدیریت پایدار جنگل
اقتصاد منابع طبیعی
درختان و درختچه‌های ایران
درختان و درختچه‌های زینتی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مدیریت و پایش منابع طبیعی
سنجش از دور در جنگل
ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی

اطلاعات تماس

moradi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/moradi
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه محیط زیست
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۱۰
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}