عباسی هرفته الهام

الهام عباسی هرفته

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش علوم کامپیوتر

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۹۰ ۱۳۹۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد ۱۳۸۸ ۱۳۹۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر علوم کامپیوتر
کارشناسی ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه یزد علوم کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی
برنامه‌نویسی پیشرفته
هوش مصنوعی
برنامه‌نویسی به زبان C

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
یادگیری ماشین
بازشناسی الگو
سیستم‌های هوشمند
بیوانفورماتیک

اطلاعات تماس

e.abbasi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/e.abbasi
- ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۸۹۱
-

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}