مزیدی محمدرضا

محمدرضا مزیدی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق قدرت

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۹۱ ۱۳۹۵ دانشگاه تهران مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد ۱۳۸۹ ۱۳۹۱ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی برق قدرت
کارشناسی ۱۳۸۵ ۱۳۸۹ دانشگاه علم و صنعت ایران مهندسی برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی خطوط انتقال انرژی
اقتصاد مهندسی
مبانی برق
آزمایشگاه سیستم‌های قدرت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت
ریزشبکه‌های هوشمند الکتریکی
انرژی‌های تجدیدپذیر

اطلاعات تماس

mrmazidi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mrmazidi
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۷
- -

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}