مختاری محمد‌حسین

محمد‌حسین مختاری

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۱ دانشگاه صنعتی مالزی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ دانشگاه تونته هلند سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کارشناسی ۱۳۷۱ ۱۳۷۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی کشاورزی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون مدیر تحصیلات تکمیلی
۱۳۸۱۱۳۸۲اداره کل حفاظت محیط زیستعضویت در کمیته فرعی رفع آلودگی هوا

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سنجش از دور تکمیلی
سنجش از دور(محض)
کارتو گرافی
عكسهاي هوايي
كاربرد سنجش ازدور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي در كشاورزي
سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي
زبان تخصصي
كشت و تكثير گياهان مرتعي
اصول كشاورزي درمناطق خشك وبياباني
اصول زراعت در مناطق بياباني

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
سنجش از دور (منابع آب و خاک، هیدرلوژی، بیابان و زمین شناسی)
سیستم اطلاعات جغرافیایی (مدلسازی)
مدلسازی خشکسالی
تغییر اقلیم
کشاورزی
برنامه ریزی و مدیریت در منابع طبیعی

اطلاعات تماس

mh.mokhtari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mhmokhtari
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی
( 035 )   ۳۱۲۳۳۲۲۲
( 035 )   ۳۸۲۱۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}