آقایی شهرام

شهرام آقایی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۷ ۱۳۹۲ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق
کارشناسی ارشد ۱۳۸۳ ۱۳۸۵ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق کنترل
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور مهندسی پژشکی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
کنترل مدرن (کارشناسی ارشد)
مباحث ویژه در کنترل (کنترل سیستم‌های دارای محدودیت) (کارشناسی ارشد)
کنترل پیش‌بین (کارشناسی ارشد)
کنترل فازی (کارشناسی ارشد)
کنترل غیرخطی (کارشناسی ارشد)
سیستم‌های کنترل خطی
جبر خطی
مدارهای الکتریکی ۲
کنترل صنعتی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل سیستم‌های دارای محدودیت
کنترل پیش‌بین و رفرنس گاورنر
کنترل هوشمند
سیستم‌های کنترل توزیع‌شده

اطلاعات تماس

aghaei [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/aghaei
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۷
( 035 )   ۳۱۲۳۳۷۳۲
-

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}