جهانبانی اردکانی فاطمه

فاطمه جهانبانی اردکانی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی امیر کبیر قدرت
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۹ دانشگاه صنعتی امیر کبیر قدرت (مدیریت انرژی)
کارشناسی ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق- قدرت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بازار برق (تحصیلات تکمیلی)
تحلیل سیستم‌های انرژی الکتریکی ۱ و ۲
مبانی مهندسی برق
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت
انرژی‌های تجدیدپذیر
شبکه هوشمند/ خانه هوشمند
بازار برق
بهینه‌سازی در سیستم‌های قدرت

اطلاعات تماس

jahanbani [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/jahanbani
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۰
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}