ابوترابی زارچی داود

داود ابوترابی زارچی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۴ دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی برق- قدرت
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق- قدرت
کارشناسی ۱۳۸۱ ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی امیر کبیر مهندسی برق- قدرت

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدرییس بخش برق قدرت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
عایق‌ها و فشار قوی
قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت
ماشین‌های الکتریکی ۲
بررسی سیستم‌های قدرت ۱

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
عایق و فشار قوی
بهره‌برداری
قابلیت اطمینان
بهینه‌سازی
هماهنگی عایقی

اطلاعات تماس

d.abootorabi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/d.abootorabi
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۵۴
-

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}