ذوفقاری محمد

محمد ذوفقاری

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۹ ۱۳۹۴ مهندسی برق- مخابرات میدان دانشگاه امیر کبیر
کارشناسی ارشد ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق- مخابرات میدان
کارشناسی ۱۳۸۳ ۱۳۸۷ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق- مخابرات

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
میدان‌ها امواج
مایکروویو
آنتن
اصول سیستم‌های راداری
مخابرات نوری

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پراکندگی امواج و محاسبه‌ی سطح مقطع راداری
انتشار امواج در محیط‌های تصادفی و پراکندگی از سطوح ناصاف
تصویربرداری مایکروویو و پراکندگی معکوس
رادارهای نفوذپذیر در زمین (GPR)

اطلاعات تماس

zoofaghari [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/zoofaghari
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴
( 035 )   ۳۱۲۳۳۹۰۸
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}