اسدی محمدامین

محمدامین اسدی

استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی

گروه مرتع و آبخیزداری

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۹۰ ۱۳۹۴ دانشگاه UNSW استرالیا مهندسی منابع آب
کارشناسی ارشد ۱۳۸۶ ۱۳۸۸ دانشگاه یزد مهندسی آبخیزداری
کارشناسی ۱۳۸۲ ۱۳۸۶ دانشگاه یزد مهندسی منابع طبیعی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
هیدرولوژی
روش تحقیق
زبان تخصصی
برف و بهمن
هوا و اقلیم‌شناسی
آمار
جمع‌آوری آب در مناطق خشک

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
تغییر اقلیم و اثر آن بر منابع آب
خشکی و خشک‌سالی
عدم قطعیت در در مدل‌های جهانی اقلیمی

اطلاعات تماس

amin.asadi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/amin.asadi
- ساختمان دانشکده منابع طبیعی و کویر‌شناسی، گروه مرتع و آبخیزداری، اتاق ۲۰۳
( 035 )   ۳۱۲۳۳۱۸۶
( 035 )   ۳۱۲۳۰۳۱۲

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}