محسنی‌الحسینی سید علی‌محمد

سید علی‌محمد محسنی‌الحسینی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

بخش ریاضی محض

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان (عج) ریاضی محض- آنالیز
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۴ دانشگاه تربیت مدرس ریاضی کاربردی
کارشناسی ۱۳۶۶ ۱۳۷۰ دانشگاه سیستان و بلوچستان ریاضی کاربردی

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۱تاکنوندانشگاه ولی‌عصر رفسنجاننماینده انجمن فازی ایران
۱۳۹۲تاکنوندانشگاه ولی‌عصر رفسنجانعضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
۱۳۹۳۱۳۹۳دانشگاه ولی‌عصر رفسنجاندبیر پنجمین همایش آنالیز عددی
۱۳۸۰۱۳۸۵دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانمعاون نماینده تام‌الاختیار برگزاری کنکور و مدیر حوزه
۱۳۷۸۱۳۸۸دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانعضو هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق تعاون اعضای هیئت علمی
۱۳۸۰۱۳۹۰دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانمدیرعامل تعاومی مسکن کارکنان دانشگاه
۱۳۸۲۱۳۸۶دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانمدیرعامل صندوق رفاه اعضای هیئت علمی
۱۳۸۴۱۳۸۵دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانمدیر گروه ریاضی
۱۳۷۸۱۳۸۴دانشگاه ولی‌عصر رفسنجانرئیس کتابخانه مرکزی
۱۳۷۷۱۳۸۴دانشگاه ولی‌عصر رفسنجاندبیر ستاد رفاهی

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
آنالیز حقیقی
آنالیز ۲
آنالیز فوریه و موجک‌ها
ریاضیات پیشرفته
تحقیق در عملیات پیشرفته
بهینه‌سازی خطی
مبانی آنالیز عددی
آنالیز عددی ۱ و ۲
جبر خطی عددی
محاسبات عددی
ریاضی ۱ و ۲ و ۳
جبر خطی
مبانی علوم ریاضی
معادلات دیفرانسیل معمولی
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی
برنامه‌نویسی پیشرفته
مبانی کامپیوتر
نرم‌افزار ریاضی

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
نظریه نقاط ثابت تقریبی
نظریه تقریب
بهینه‌سازی خطی وغیر خطی

اطلاعات تماس

mohsenhosseini [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/mohsenhosseini
http://asatid.vru.ac.ir/?part=person&inc=person&id=51 ساختمان پردیس علوم، دانشکده علوم ریاضی، اتاق ۳۰۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۷۱۳
-

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}