ابویی جمشید

جمشید ابویی

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۸۸ دانشگاه واترلوو کانادا مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشد ۱۳۷۲ ۱۳۷۵ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ۱۳۶۷ ۱۳۷۲ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۲تاکنونانجمن بین‌المللی مهندسین برق و الکترونیکعضو ارشد
۱۳۹۳تاکنوندانشگاه یزدمشاور دانشکده در پردیس خودگردان
۱۳۸۸۱۳۸۹دانشگاه تورنتو کاناداپسا دکتری
۱۳۷۷۱۳۸۲دانشگاه یزدسرپرست آزمایشگاه‌های برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری اطلاعات و کدینگ
مخابرات بی‌سیم
ریاضی مهندسی
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های حسگر بی‌سیم
تخصیص منابع در شبکه‌های بی‌سیم
رادیو شناختی
شبکه‌های فمتوسل

اطلاعات تماس

abouei [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/abouei
https://pws.yazd.ac.ir/abouei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۶۱۵
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}