المدرسی سید محمدتقی

سید محمدتقی المدرسی

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ دانشگاه Southampton بریتانیا برق - پردازش هوشمند
کارشناسی ارشد ۱۳۶۵ ۱۳۶۸ دانشگاه صنعتی اصفهان مخابرات - سیستم
کارشناسی ۱۳۵۸ ۱۳۶۵ دانشگاه صنعتی اصفهان الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۲۱۳۹۵دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوری
۱۳۸۳۱۳۸۴دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
--دانشگاه یزدمعاون پژوهشی مجتمع فنی و مهندسی
--دانشگاه یزدرییس مرکز تحقیقات مهندسی
--دانشگاه یزدرییس دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
مخابرات پیشرفته
شبکه‌های عصبی
سیستم مخابرات دیجیتال
سیستم‌های مخابراتی آنالوگ
سیستم‌های خطی
مدارهای الکتریکی ۱ و ۲
آشنایی با مهندسی برق

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش هوشمند
شبکه‌های عصبی
سیستم‌های کنترل تحت شبکه
شبکه‌های هوشمند

اطلاعات تماس

smta [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/almodaressi
https://pws.yazd.ac.ir/almodaressi ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۳۹
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}