تودجی حمیدرضا

حمید‌رضا تودجی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۸ ۱۳۹۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی برق قدرت
کارشناسی ۱۳۸۱ ۱۳۸۵ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق قدرت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
بررسی سیستم‌های قدرت ۲
حفاظت و رله
تولید و نیروگاه
عایق‌ها و فشار قوی
مبانی مهندسی برق ۱

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
الکترونیک قدرت

اطلاعات تماس

toodeji [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/toodeji
- ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۴
( 035 )   ۳۱۲۳۲۹۰۳
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}