دامکی علی‌آباد علی‌اکبر

علی‌اکبر دامکی علی‌آباد

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق قدرت و الکترونیک

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۶ ۱۳۹۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برق قدرت
کارشناسی ارشد ۱۳۸۴ ۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برق قدرت
کارشناسی ۱۳۸۰ ۱۳۸۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر برق قدرت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ماشین‌های الکتریکی
تحلیل سیستم قدرت

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
طراحی و تجزیه و تحلیل ماشین آلات الکتریکی
انرژی‌های تجدیدپذیر
پویایی سیستم قدرت

اطلاعات تماس

alidamaki [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/damaki
https://pws.yazd.ac.ir/damaki ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}