دوست‌حسینی روح‌الله

روح‌الله دوست‌حسینی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق الکترونیک و کنترل

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق کنترل
کارشناسی ارشد ۱۳۸۲ ۱۳۸۴ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق کنترل
کارشناسی ۱۳۷۸ ۱۳۸۲ دانشگاه یزد مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۳۱۳۹۵دانشگاه یزدرئیس بخش برق قدرت و الکترونیک
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزد رئیس گروه کارآفرینی، پژوهش‌های کاربردی و ارتباط با صنعت

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
سیستم‌های کنترل خطی
کنترل مدرن
مدارهای الکتریکی ۲
آزمایشگاه کنترل خطی
مبانی مهندسی برق

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
کنترل بهینه
بهینه‌سازی عددی
رباتیک
کنترل هوشمند
کنترل سیستم‌های صنعتی
انرژی‌های تجدیدپذیر

اطلاعات تماس

dosthosseini [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/dosthosseini
https://pws.yazd.ac.ir/dosthosseini ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۱
( 035 )   ۳۱۲۳۳۳۳۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}