زینل‌پور یزدی زلفا

زلفا زینل‌پور یزدی

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۳ ۱۳۸۹ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق مخابرات سیستم
کارشناسی ارشد ۱۳۸۱ ۱۳۸۳ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق مخابرات سیستم
کارشناسی ۱۳۷۷ ۱۳۸۱ دانشگاه صنعتی شریف مهندسی برق مخابرات

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۵تاکنوندانشگاه یزدمشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده
۱۳۹۲۱۳۹۴دانشگاه یزدمعاون دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
تئوری پیشرفته مخابرات
تئوری کدینگ
مخابرات ۲
مدارهای الکتریکی
سیگنال و سیستم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
ارتباطات بی‌سیم
شبکه‌های فمتوسل
سیستم‌های باند بسیار وسیع

اطلاعات تماس

zeinalpour [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/zeinalpour
https://pws.yazd.ac.ir/zeinalpour ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۳
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۷
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}