سعادت رضا

رضا سعادت

دانشیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۷۳ ۱۳۷۸ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد ۱۳۷۱ ۱۳۷۳ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق الکترونیک
کارشناسی ۱۳۶۶ ۱۳۷۱ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۸۱۱۳۸۳دانشگاه یزدسرپرست دانشکده برق

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
ریاضیات مهندسی پیشرفته
پردازش سیگنال‌های گسسته
فیلترهای وفقی
مخابرات طیف گسترده

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم
شبکه‌های حسگر بی‌سیم

اطلاعات تماس

rsaadat [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/saadat
https://pws.yazd.ac.ir/saadat ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۵
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۹۲
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}