سعیدی سورک حمید

حمید سعیدی سورک

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۴ ۱۳۸۹ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق مخابرات (سیستم)
کارشناسی ارشد ۱۳۷۹ ۱۳۸۱ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق مخابرات (سیستم)
کارشناسی ۱۳۷۵ ۱۳۷۹ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی برق الکترونیک

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
رادیو نرم‌افزاری
پردازش سیگنال پیشرفته
مدارهای الکتریکی
مبانی برق - مخابرات ۱
تجزیه تحلیل سیگنال و سیستم

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
مخابرات بی‌سیم باند وسیع
سیستم‌های مبتنی بر رادیو نرم‌افزاری
تبدیل‌های زمان - فرکانس

اطلاعات تماس

saeedi [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/saeedi
https://pws.yazd.ac.ir/saeedi_sourck ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۳
( 035 )   ۳۱۲۳۳۰۲۰
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}