عارف محمد‌رضا

محمد‌رضا عارف

استاد دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۵۵ ۱۳۵۹ دانشگاه استنفورد آمریکا مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ارشد ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ دانشگاه استنفورد آمریکا مهندسی برق مخابرات
کارشناسی ۱۳۴۹ ۱۳۵۴ دانشگاه تهران مهندسی برق

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
---عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
---عضو شورای انقلاب فرهنگی

اطلاعات تماس

aref [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/aref
- دانشگاه صنعتی شریف
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۶
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}