قانعی یخدان حسین

حسین قانعی یخدان

استادیار دانشکده مهندسی برق

بخش برق مخابرات

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلی شروع پایان دانشگاه رشته تحصیلی
دکتری ۱۳۸۲ ۱۳۸۸ دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی مخابرات
کارشناسی ارشد ۱۳۶۸ ۱۳۷۱ دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی مهندسی مخابرات
کارشناسی ۱۳۶۲ ۱۳۶۷ دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی الکترونیک

پیشینه اجرایی

شروع پایان سازمان عنوان اجرایی
۱۳۹۱۱۳۹۳دانشگاه یزدرییس دانشکده برق و کامپیوتر

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
پردازش تصویر، پردازش ویدئو
شبکه‌های عصبی
تئوری اطلاعات و کدینگ
مخابرات ۱
تکنیک پالس
الکترونیک ۱، ۲، ۳

زمینه پژوهشی

زمینه پژوهشی
پردازش تصاویر ثابت و متحرک (ویدئو)
واترمارکینگ تصاویر دیجیتال
کدینگ مقاوم داده‌ها

اطلاعات تماس

hghaneiy [at] yazd.ac.ir http://yazd.ac.ir/ghanei
https://pws.yazd.ac.ir/ghanei ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۲
( 035 )   ۳۱۲۳۲۳۸۴
( 035 )   ۳۸۲۰۰۱۴۴

روابط عمومی


صفحات رسمی دانشگاه


ورزش در دانشگاه


اشتراک در خبرنامه


یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵ تلفن: ۳۱۲۳۲۲۲۲ - ۰۳۵
{rsform 72}